หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    45    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม  2557 ….** ช่วงนี้ ปลายฝนเริ่มต้นหนาว สภาพอากาศแบบนี้ต้องคอยดูแลสุขภาพของตัวเองไว้ให้ดี โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ป่วยไข้กันได้ง่าย……**อากาศเปลี่ยนแปลง เริ่มเย็นลง นั่นก็หมายถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากการท่องเที่ยว จะสะพัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ีเนื้อหอมในเรื่องของความหนาว……**แต่ก็นั่นแหละ หนาวปีนี้หรือไฮซีซั่นที่กำลังมาถึงนี้ จะไปหวังอะไรให้มาก อาจจะฝันค้าง  เพราะบรรยากาศของประเทศไทย ยังอึมครึม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความไม่ปกติจากกฎอัยการศึก  ที่ได้รับการยืนยันจาก หัวหน้า คสช. และ หัวหน้ารัฐบาล ซึ่งก็เป็นคนเดียวกันคือ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ายังต้องคงไว้…เพื่อให้การปฏิรูปไปรอดฝั่ง ไม่งั้น ล่มกลางคันเสียของอีก!!…..**ส่งสัญญาณกันชัดๆแบบนี้ แปลไทยเป็นไทย ก็ต้องเข้าใจว่า คลื่นใต้น้ำยังแรง…แรงกระเพื่อม พร้อมที่เกิด ทุกอย่างยังไม่เสถียรพอ ที่จะ ยกเลิกเครื่องมือพิเศษ…**ส่งออก อาการก็หนัก ชนิดพะงาบๆกันแล้ว รายได้ประเทศไทยที่หวังจะได้จาก ภาคการท่องเที่ยว แบบเต็มไม้เต็มมือ เต็มเม็ดเต็มหน่วย..ก็มีอัน หวังลมๆ แล้งๆ……**  ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 15 ตุลาคม) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกัน ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองฯ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อันจะเป็นผลให้การประสานงาน  และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ, 08.30 น. คณะวิจิตรศิลป์ฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จนถึง 15 ธันวาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www. finearts.cmu.ac.th, 09.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดการประชุมนานาชาติ The Eria/CMU Joint Workshop on Energy Efficiency and Renewable Energy ที่ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูรามา, 09.00 น. เช่นกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ ร่วมกับ ชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือ จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “Contemporary Life : The Refection of New Era Dentists” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เวลาเดียวกัน… คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน หลักสูตร “วาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14” ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง, 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ฯ เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความสุขจากการเรียนรู้ตัวเอง” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช จากวัดสันติธรรม จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ 10 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ 16.30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Lecture Series 02 เรื่อง อิฐที่ไม่ได้เป็นแค่อิฐ แต่อิฐอยากเป็นสถาปัตยกรรม โดย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของคณะฯ งานนี้ฟรีเช่นกัน.