หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    45    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม  2557 ….**  เมืองไทย โดยเฉพาะภาคเหนือก้าวสู่ฤดูท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับ ลมหนาว…. ซึ่งก็หวังกันว่า เศรษฐกิจที่แผ่วมานาน จะเริ่มกระเตื้องขึ้นเสียที แต่ความหวังนี้ดูริบหรี่พอสมควร เพราะเมืองไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังไม่มั่นใจใน บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก……**   ได้อย่างก็อาจจะต้องยอมเสียอย่าง การที่ ยังมีการคงกฎอัยการศึกไว้ ก็สามารถทำให้สังคมไทยสงบ!! ที่เคยกัดกันแบบไม่ลืมหูลืมตา ต่างก็หลบเข้ามุมเลียแผลดูเชิงกันอยู่….   แต่ใน  ความสงบ ที่สงบอย่างมีเลศนัยนี้ เศรษฐกิจก็เหมือนจะไม่ยอมขยับ…. ข้าวของแพง-เงินหายาก ค้าขายแย่…..** มองไปข้างหน้า   ถ้า กฎอัยการศึก ยังต้องคงอยู่ตีคู่ขนานไปกับ การปฏิรูปประเทศไทย นั่นก็หมายความว่า เศรษฐกิจไทย จะแผ่วยาว เข้า ICU….***และปลายทางของการปฏิรูป เมื่อเป็นสูตรสำเร็จออกมาแล้ว และเริ่มทดลองใช้ ซ่อนคม ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ตามสูตร หรือว่าจะ เสียของเสียเวลาเปล่า…..เพราะคนไทยสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการเมืองไทย ชอบแนว ศรีธนนชัย กันทั้งนั้น…..**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 29 ตุลาคม) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 08.30-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Engineering Career Day 2014ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานจะได้พบกับ ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่จะมาเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะเข้าทำงาน, 08.30 น. คณะการสื่อสารมวลชนฯ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโครงการ ปลูกต้นกล้าจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นใหม่ ที่ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมของคณะฯ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ สื่อมวลชนรุ่นใหม่กับประเด็นท้าทายทางจริยธรรมโดย ..สดศรี เผ่าอินจันทร์ชาม เชื้อสถาปนศิริ, วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์, รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ และร่วมกันสร้างพลังสื่อรุ่นใหม่กับการ บรรยายพิเศษหัวข้อ The Power of Gen Journalists โดย อาจารย์วีรพงศ์ ทวีศักดิ์ นักโฆษณาและนักสร้างแรงบันดาลใจ, เวลา 09.00 น. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฝึกอบรม การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์   เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านโปรแกรม Photoshop CS 8 และ Illustrator CS6 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดย ศราวุฒิ กมลวิจิตร ที่สำนักฯ และเวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึก ข้อตกลงร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่และต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและช่วยเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ณ สำนักบริการวิชาการ.