หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    44    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่ 25  มิถุนายน  2557….**** จากคนนอกสายตา ใช้เวลาแค่เดือนเศษ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะ หัวหน้า คสช. ก็ก้าวเข้ามาอยู่ในหัวใจคนไทย และกลายเป็น ทางเลือกใหม่ ที่ คนไทย ล้วนแต่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยหวังกันว่าจะเป็นผู้นำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสันติและรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน…..**แต่ก็นั่นแหละครับ คนไทย บทจะรักก็รักง่ายๆ บทจะหน่ายก็หน่ายเร็วเสียจนใจหาย เนื้อหอมๆ อย่าง “บิ๊กตู่” ในตอนนี้ ไว้ใจนักก็ไม่ได้ เพราะถ้าเกิดทำอะไร ผิดใจผิดตา ขึ้นมาแล้วละก็ จะกลายเป็น เหม็นหน้ากัน เอาง่ายๆ…..**แต่ก็ต้องยอมรับว่า ตั้งแต่มีผู้รับหน้าที่บริหารชาติมา ไม่ว่าจาก การเลือกตั้ง หรือ จากการปฏิวัติยึดอำนาจ  กี่รัฐบาล หรือกี่คณะที่ผ่านมา  ที่มีผลงาน  เข้าตามหาชน ก็ คสช. นี่แหละ เรียกว่าทำการบ้านมาอย่างดี…..**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 25 มิถุนายน)  เริ่มกันที่ โรงพยาบาลสวนปรุง เวลา 08.30-16.30 น. นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, 15.30-16.00 น. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ เชิญติดตามรับชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” เป็นรายการที่เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน ดำเนินรายการโดย วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสวนปรุง…..**ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการประชุมปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ตามแนวทางที่ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองเชิงสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างบรรยากาศของความรักความสามัคคีของชุมชนในเขตเทศบาล ณ สำนักงานแขวงนครพิงค์ โดยเชิญสื่อมวลชนร่วมงานทำข่าวด้วย…..**รับมือ ประชากรผู้สูงอายุของไทย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่อง…ทางศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th หรือโทร. 053-946074, 081-9925828…..**เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Expreience from International Research project : E-Tourism วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม และการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้ True Lab @ CMU ชั้น 14 สำนักหอสมุด,  13.00 น. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่      จัดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบ้ัติงานพยาบาล ณ ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี.