หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    44    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่  30  กรกฎาคม  2557….**** คืนความสุขกลายเป็นคำพูดที่ฮิตและฮ็อตสุดๆในเมืองไทยเราตอนนี้ คงเป็นเพราะก่อนหน้านี้ คนไทยไม่ค่อยจะมีความสุขกัน สาเหตุจากความขัดแย้ง ที่มีคำว่า อุดมการณ์และการเมืองเป็นหน้าฉาก แต่หลังจากนั้นล้วนเป็นเรื่องของ ผลประโยชน์.….***  เรื่องของ ผลประโยชน์ ก็อย่างที่รู้กันว่า มันไม่ค่อยจะเข้าใครออกใคร ยิ่งเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง ครอบครัว และพวกพ้อง ยิ่งไปกันใหญ่ จนมองไม่เห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง…..*** ร่วมๆ ทศวรรษ ที่ผ่านมา ประเทศไทยและคนไทย จมปลักอยู่กับ วิกฤตทางการเมือง และการแก่งแย่งชิงอำนาจ เพื่อ เสวยผลประโยชน์ กันภายหลัง จนอนาคตของคนไทยและประเทศไทย ดูมืดมนเหมือนอยู่ในอุโมงค์สายยาวเหยียด…..*** แต่เมื่อ คสช. เข้ายึดอำนาจที่ใช้กันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง คนไทยจึงมีแต่แซ่ซ้องสรรเสริญ และ มอบช่อดอกไม้พร้อมเสียงปรบมือและรอยยิ้มแห่งความหวัง    ให้กับการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้…..*** ในห้วงแรกของการยึดอำนาจเพียง 2 เดือน คสช. สามารถสร้างผลงานที่ไม่มีรัฐบาลใดที่มาจากการเลือกตั้งทำได้ ให้เห็นเป็น รูปธรรม ซึ่งมีอะไรกันบ้าง ซ่อนคม คงไม่ต้องฉายหนังซ้ำให้ชมกันอีก…..*** นอกจากนี้ ยังมี ปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน ด้วยการ คืนความสุข ให้กับประชาชนเป็นระยะๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆ…..*** ระยะเวลาของการ สังคายนาประเทศไทย ยังเหลืออีก 1 ปีกว่าๆ ตามปฏิทิน คสช. “ซ่อนคมเชื่อว่าประชาชนคนไทย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแผ่นดินสุวรรณภูมินี้ รอได้ ขอเพียง อย่าหลงออกนอกทาง จากการ เหลิงอำนาจ…..*** หากการ ยกเครื่องประเทศไทยในครั้งนี้ สามารถก่อให้เกิด ความสมานฉันท์ปรองดอง ที่นำมาซึ่ง สันติสุขของคนในชาติ และเกิดความรุ่งเรือง ลดการคอรัปชั่น คนในชาติมีวินัย ประวัติศาสตร์ชาติไทย จะได้จารึกชื่อ คสช. ได้เต็มปากว่า เป็นผู้ คืนความสุข ให้กับ คนไทย อย่างแท้จริง…..*** สังคมข่าวทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 30 กรกฎาคม) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเชียงใหม่ และพัฒนาทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่…..*** เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมความรู้ และทักษะการบำบัด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและแอลกอฮอล์  ให้กับบุคลากรทีมสหวิชาชีพของสวนปรุง จำนวน 50 คน ที่ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ โดยมี นายแพทย์วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ จิตแพทย์ของสวนปรุง, ดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากลุ่มงาน Ecellence Cenler ของสวนปรุงเป็นวิทยากร.