หน้าหลัก » สารคดีพื้นบ้าน

ไข่ฮ่วน คำบอกคนล้านนา ผะหญาการนำมาใส่ผักไล่แมลง

Author by 30/04/15No Comments »

00         เมื่อมีไข่ฮ่วนหรือไข่โพงที่ฟักแล้วไม่ออกมาเป็นตัว เวลาถือส่ายไปมาจะดังขลุกๆมีเสียงกระทบเปลือกไข่อยู่ภายใน ไข่ชนิดนี้นี่เอง ชาวสวนนำไปวางไว้ตามแปลงพืชผักไล่แมลง โดยเฉพาะตัวเพี้ยงหรือเพลี้ย

ปัจจุบันผู้คนโหยหาพืชที่ปลอดสารพิษ สารเคมี เพราะหากรับประทานพืชผักที่มีสารพิษตกค้างมีสารเคมีทางการเกษตรเจือปน เชื่อกันว่าจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งร้ายในตัวคน

หากเราได้ศึกษาผะหญาปัญญาของผู้คน หรือชาวไร่ ชาวสวนสมัยก่อน เราจะพบสิ่งดีๆหลายประการทั้งด้านการปลูกพืชที่ไม่ใช้สารเคมี สารพิษ ยาฆ่าแมลง ศัตรูพืช ศัตรูข้าว แต่จะใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการเกษตร เพียงแต่ใช้การสังเกตว่าสิ่งใดบ้างที่มีคุณค่า สิ่งใดบ้างที่ต้องนำปรับประยุกต์ใช้แล้วเกิดการทดลอง ทดสอบดูว่าจะเป็นเช่นใดบ้างกับผลการใช้สิ่งของวัสดุต่างๆนั้น

หรือบางครั้งอาจเป็นการบังเอิญ เช่นว่า เอาไข่ฮ่วนไปทิ้งแถวโคนต้นพืช โคนต้นไม้ที่มีมดแมลงต่างๆอาศัยอยู่ เมื่อนานเข้าพวกมดแมลงหนีไปจากไข่ฮ่วน ก็ทดลองอีกครั้ง เอาเป็นว่าเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำ สืบทอดบอกต่อๆกันมาจนเป็นความรู้จริงและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

นี่ก็คือผะหญ้าภูมิปัญญาของผู้คนสมัยก่อน เรียนรู้จากของจริง จากชีวิตจริง ประสบการณ์อาจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดผลดีในการป้องกันแมลง

หากเราลองสังเกตไข่ฮ่วน หรือไข่เน่า อาจเป็นเพราะมีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นที่ประสงค์ของพวกแมลงต่างๆกระมัง พวกมันจึงพากันไปจากพืชผลต่างๆ

ในสมัยก่อนเราไปบ้านผู้คนล้านนา ตามแถวชนบทจะเป็นเปลือกไข่ครอบบนหลักไม้เล็กๆกลางแปลงผัก แปลงหอมที่ปลูกไว้ตามชายเรือนหลังบ้าน นั่นก็คือผะหญาภูมิปัญญาจากการใช้เปลือกไข่มาป้องกันแมลงได้ดีแท้เน้อหมู่เฮา.

            ภาพ เปลือกไข่ฮ่วน แหล่งเรียนรู้ผะหญาล้านนา ม.6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่