หน้าหลัก » อัตราค่าโฆษณาเก่า

อัตราค่าโฆษณาเก่า

* * อัตรานี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป

- – นสพ.ไทยนิวส์รายวัน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 ออกจำหน่ายทุกวัน
- – ปัจจุบันมียอดพิมพ์จำหน่าย วันละ 50,000 ฉบับ
- – พิมพ์จำหน่ายล่วงหน้า 1 วัน กำหนดออกเวลา 15.00 น. ทุกวัน
- – การลงโฆษณากำหนดส่งอาร์ตเวิร์คล่วงหน้า 7 วัน
- – จัดจำหน่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีสมาชิกประจำทั่วประเทศ