หน้าหลัก » เคาะสนิม

ต่อยอดพระธาตุเจดีย์

Author by 30/08/12No Comments »

เขียนถึงการประชุมของมูลนิธิพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงร่วมกับ พล.ท.จำนงค์ รอดเจริญ ประธานมูลนิธิฯ และผู้อาวุโสหลายท่าน เตรียมเสนอสาธารณชนเรื่องสมควรต่อยอดพระธาตุเจดีย์หลวงหรือไม่ และจะต่ออย่างไรหรือจะสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิม ที่ใครมาเห็นสภาพแล้วเกิดสลดหดหู่เศร้าหมองที่ยอดพระธาตุเจดีย์หักลงตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อ 500 ปีก่อน…

พระครูโสภณกวีวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ท้วงติงมาบางประเด็นและความหมายคาดเคลื่อน ท่านจึงเล่าว่า โครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์หลวงเต็มองค์นั้น เดิมปี 2540 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับวัดจัดทำประชาพิจารณ์ขอประชามติจากพุทธศาสนิกชน โดยมีพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) และท่านพลากร สุวรรณรัฐ ผวจ.เชียงใหม่ขณะนั้น เป็นประธาน…

                ความประสงค์ที่อยากบูรณะเต็มองค์นั้น จริงๆ แล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2514 สมัยพระเทพสารเวที (ขันติ์ ขันติโก) มีหนังสือผ่าน ส.ส.ไกรสร ตันติพงศ์ไปถึงท่านสุกิจ นิมมานเหมินท์ รมว.ศึกษาธิการ 26 กุมภาพันธ์ปีเดียวกันมีหนังสือตอบมาว่าได้ส่งเรื่องให้กรมการศาสนาดำเนินการแล้ว แต่เรื่องเงียบหายไป กระทั่งปี 2527 คุณฮิโรชิ โอริอุชิ ชาวพุทธญี่ปุ่นมาไหว้เห็นความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมลานนา จึงเกิดศรัทธาขอรับเป็นเจ้าภาพ แต่กรมศิลปากรยืนยันว่า ทางราชการจะบูรณะเอง เจ้าศรัทธาจึงล่าถอยไป

ปี 2528 ท่านบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส.กลุ่มหนึ่งกราบเรียน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลทำการบูรณะให้เต็มองค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 รัฐบาลเห็นชอบด้วย ต่อมาระหว่างปี 2533-35 กรมศิลปากรศึกษาวิจัยโครงสร้างรูปแบบ และลงมือบูรณะพระธาตุเจดีย์หลวงครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณ 35 ล้านบาท แต่เป็นการเสริมความมั่นคงเท่านั้น ไม่ได้บูรณะเต็มองค์ ซ้ำร้ายบูรณะออกมาผิดเพี้ยนกับสถาปัตยกรรมเดิมหลายอย่าง ฯลฯ

ผช.เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเล่าว่า การทำประชาพิจารณ์ปี 2540 ทำด้วยเหตุด้วยผล ศรัทธา และหน้าที่ทุกฝ่ายไม่มีผลประโยชน์ใดๆ       แอบแฝง ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของทุกฝ่าย ผลจากการทำปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ควรจะบูรณะพระธาตุเจดีย์หลวงเต็มองค์

แต่มีนักวิชาการบางคน สื่อที่ค้านอย่างเดียวบางคนโจมตีคณะกรรมการ ดังนั้นพระธรรมดิลก(หลังเป็นพระพุทธพจนวราภรณ์) จึงให้ยกเลิกไป เพื่อจะไม่ต้องมาแตกแยกกันในสังคม นี่คือที่มาของเรื่องที่ถูกต้องครับ.