หน้าหลัก » เคาะสนิม

ปฏิรูปการศึกษา(จบ)

Author by 13/01/16No Comments »

          เคาะสนิม180      ต่อเนื่องมาจากวานนี้ ถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ นำร่องก่อนใคร โดยกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2559 อย่างคับคั่ง

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ผู้จัดประกายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ บอกว่า อบจ.เชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม และสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนตกผลึกในแนวคิดและทางออกร่วมกันในการขับเคลื่อนด้วยกลไกแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2562) เป็นระยะแรก พร้อมๆ ไปกับปีแห่งการเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี เพื่อมุ่งสู่อีก 10 ปีข้างหน้า ฉลองเชียงใหม่ 730 ปีอย่างมั่นคง

“งานครั้งนี้ต้องการเปิดแผนยุทธศาสตร์ พร้อมแสดงความเป็นมา แนวคิด ข้อมูล พร้อมกับฉายภาพอนาคตการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชนชาวเชียงใหม่  เพื่อที่จะนำไปสู่แผนการปฏิบัติภายใต้ทิศทาง 1 ปณิธาน 5 เป้าหมาย  9 ยุทธศาสตร์ และเพื่อสื่อสารรณรงค์  แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ แบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่” ที่คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนจะรวมกันเป็นหนึ่ง  เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้อย่างหลากหลายในพื้นที่ 25 อำเภอ”  ตอนหนึ่งจากสำนักข่าวอิศรา

นายบุญเลิศบอกว่า ในอนาคตอันใกล้หวังว่า  ตัวอย่างความสำเร็จครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจกับการกระจายอำนาจ ให้โอกาสจังหวัดที่พร้อมอีกหลายจังหวัด เช่น ชลบุรี ภูเก็ต สุรินทร์ สุราษฏร์ธานี  เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่พร้อมไปกับเชียงใหม่…

                ในงานนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นพันธสัญญาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งจังหวัด โดยเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือสสค. ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้หรือArea-Based Education (ABE) ภายใต้ “โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี อบจ.เชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานและร่วมกับ สสส.สนับสนุนงบประมาณกับภาคีเครือข่ายการทำงาน “99 องค์กร 26 บุคคล” มาร่วมกันผนึกกำลังเป็น “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” จนถึงขณะนี้มีเครือข่ายรวมมากกว่า 3,000 คนแล้ว

ก็ต้องรอดูว่า ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปีต่อนี้ไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ.