หน้าหลัก » เคาะสนิม

ยาไอซ์

Author by 6/09/12No Comments »

เจ้าหน้าที่ในวงการปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ให้ข้อมูลไว้ปีก่อน ยาไอซ์ จะเข้ามามีบทบาทต่อสังคมนักเสพติดมากขึ้นในประเทศไทย พอมีความต้องการมาก และเสพมากราคาที่ตั้งไว้สูงจะเริ่มลดลงบ้าง และในที่สุดก็จะแทนที่ยาบ้าซึ่งราคาถูกกว่า และหาสารตั้งต้นผลิตยากขึ้น…

ถามลุง google มีคำตอบว่า ยาไอซ์ เริ่มจากการนำผงเมธแอมเฟตามีนที่ทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง แล้วนำเอามาผ่านกระบวนการหุงต้มจนตกเป็นก้อนผลึก ยาไอซ์สามารถผลิตได้ทุก ๆ แห่งที่มีเมธแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นสารตั้งต้น ความรุนแรงของไอซ์ขึ้นอยู่กับระดับความบริสุทธิ์ของเมธแอมเฟตามีนที่มีอยู่สูงมาก ในขณะที่เมธแอมเฟตามีนที่มีขายอยู่ทั่วไป จะถูกลดระดับความบริสุทธ์ลงด้วยสารเคมีอื่น ๆ อีกหลายครั้ง

แต่ผลึกเมธแอมเฟตามีนของไอซ์ จะมีระดับความบริสุทธิ์ของเมธแอมเฟตามีน สูงถึง 98-100% ไอซ์ที่มีลักษณะเป็นผลึกใส คือไอซ์ที่ผลิตจากน้ำ (Water-base)จะเผาไหม้อย่างรวดเร็ว เมื่อเผาแล้วจะเหลือ คราบลักษณะคล้ายน้ำนม ไอซ์ที่มีสีเหลืองจะผลิตจากน้ำมัน (Oil-base) ซึ่งจะเผาไหม้ได้ช้ากว่าจะมีคราบเป็น สีน้ำตาลหรือสีดำเมื่อเผาไหม้แล้ว

ยา ICE หรือไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูป เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใส Crystal Methamphetamines Hydrochloride ความบริสุทธิ์สูง สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีน (Ephedrine) ชื่อ “ICE” เรียกตามลักษณะที่ปรากฏ คือ ก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522….

                วันก่อนตำรวจภูธรแม่จันเชียงราย จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 1 แสนเม็ด และยาไอซ์ 500 กรัม ซุกซ่อนในรถยนต์ และตำรวจภูธรนาพูนแพร่จับนักค้ายาเสพติดได้ที่จุดตรวจดงยาง อ.วังชิ้น ยึดยาบ้ากว่า 1.39 แสนเม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 บอกว่า การสกัดจับยาบ้าและยาไอซ์ได้บ่อยในช่วงนี้ เพราะนักค้ายาเสพติดอาศัยฤดูฝนเร่งลำเลียงาไปสู่ภาคกลาง พวกเขาเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากฝนตก ๆ คงไม่ตรวจ แต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยละเลย จึงเห็นผลงานอยู่ตลอดเวลา

พล.ต.ท.สุเทพ บอกถึงการจับยาไอซ์ได้หลายครั้ง บางรายหลายกิโลกรัมในช่วงนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดนี้ในสังคมไฮโซ ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและมักอยู่ในส่วนกลางหรือหัวเมืองใหญ่ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทันทีที่พบเห็น อย่าให้ลูกหลานของหมู่เฮาติดยาไอซ์เข้าไปอีกตัวเลยครับ.