หน้าหลัก » เคาะสนิม

วันนักบุญลานนาไทย

Author by 11/06/14No Comments »

  เคาะสนิม180        11 มิถุนายนเป็นวันสำคัญของชาวภาคเหนือ เพราะเป็นวันนักบุญแห่งลานนาไทย วันคล้ายวันเกิดครูบาศรีวิชัย การเจริญรอยตามครูบานักบุญนักพัฒนา ถือว่าเดินไปสู่เส้นทางบุญอย่างแท้จริง วันนี้หลายหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูบาศรีวิชัย จึงจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ที่กำลังเป็นความหวังอีกเรื่อง คือการจะเสนอให้องค์การสหประชาชาติ ยกย่องครูบาศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งเชื่อว่าถ้ายูเอ็นได้เห็นข้อมูล ประวัติ และผลงานของท่านแล้ว จะต้องตะลึงในบุญญาบารมี และความร่วมมือพร้อมใจของสานุศิษย์มหาศาลที่ร่วมกันพัฒนาภาคเหนือ ทั้งศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ไว้มากมายประจักษ์ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

ลำพูนวันนี้ ดร.เพ็ญสุภา สุคตะ ใจอินทร์ แจ้งว่าได้รับเชิญจาก อ.พิรุณ จันทร์ธรรม ให้ร่วมเป็นวิทยากรเวทีสมัชชาองค์กรชุมชน เสวนาหัวข้อ “วิถีครูบา สู่ลำพูนจัดการตนเอง” ในงานครบรอบชาตกาล 136 ปี “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เวลา 10.00-12.00 น. จัดโดยสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดลำพูน    (สพม.) กลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง 500 คน…

          ที่เชียงใหม่ ผู้ว่าฯพยูณ มีทองคำ ประธานมูลนิธิครูบาศรีวิชัยฯ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนาค 9 คน ฉลองวันนักบุญลานนาไทย ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หลังจากนั้นพระนวกะจะไปปฏิบัติธรรมกับพระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิงตโปทารามเป็นเวลา 7 วันเพื่ออุทิศส่วนกุศล “แผ่เมตตาให้โลกาสันติ”

งานใหญ่ที่อยากชวนไปกันมาก ๆ ร่วมกับคณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเททองหล่อรูปเหมือน เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ (มจร) วิทยาเขตเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.59 น. เป็นต้นไป โดยพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส

เพื่อให้มีอนุสรณ์สถาน “นักบุญแห่งลานนาไทย” ให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้ และรำลึกถึงคุณูปการจะได้เดินตามแนวทางการพัฒนาแบบครูบาเจ้า เป็นการนำร่องไปสู่การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร.สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

แจ้งความประสงค์บริจาคทำบุญที่วัดศรีโสดา (สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด) 053-892909, 053-892346   และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูธีรสุตพจน์ 081-6719763 อาจารย์ปั่น อะทะเทพ 088-2684223 หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนสร้างพุทธมณฑล และ มจร. ธ.กรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ออมทรัพย์ 521-0-47927-7 ครับ.