หน้าหลัก » เคาะสนิม

หลักประกันสุขภาพ

Author by 23/08/12No Comments »

ชาติอาเซียนเพื่อนบ้าน อาจอิจฉาคนไทย ที่มีหลักประกันสุขภาพ จากเดิม 30 บาทรักษาทุกโรค ก้าวหน้ามาเป็นจ่ายศูนย์บาทก็รักษาทุกโรคในรัฐบาลที่แล้ว และตั้งแต่ปีงบประมาณใหม่ 1 ตุลาคมจะถึง จะกลับมาใช้ 30 บาทรักษาทุกโรคอีกครั้ง ซึ่งเงิน 30 บาทถ้าพูดแบบฝรั่งก็ว่า แค่ดอลลาร์อเมริกันเหรียญเดียว รักษาได้สารพัดโรคฟรี

เป็นนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ เมื่อรัฐบาลก่อนหน้าทำไว้ดีรัฐบาลต่อ ๆ มาก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น รับรักษาออกไปให้กว้างขวางในโรคที่ยาก และใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนต้องเพิ่มเม็ดเงิน แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อการเจ็บไข้ได้ป่วย มีใครอยากป่วย และป่วยแล้ว ทำไมจะต้องขายสินทรัพย์บรรดามีไปรักษาตัวอย่างในอดีต…

แต่ปัญหาเรื่องบัตรทองรักษาทุกโรคที่ว่านี้ ในทางปฏิบัติแล้วถือว่าดวงใครดวงมันมากกว่า ได้เข้าเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานก็สบายหายห่วง แต่เคราะห์ร้ายถูกให้เลือกโรงพยาบาลไม่มีหมอก็เท่ากับเสี่ยงชีวิต วันก่อนผมโทรศัพท์ไปเยี่ยมนักจัดรายการวิทยุชุมชนชื่อดัง “หนุ่มเอวบาง” ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์ บอกว่าตนเองโชคดีที่มารักษาตัวที่ป่าแงะ แพทย์พยาบาลดูแลเอาใจใส่ดีมาก ทำให้รอดตายหายป่วย

“หนุ่มเอวบาง” ฝากขอบคุณ ผอ.นครพิงค์ และบอก ถ้าตนไม่ได้มารักษาที่นี่อาจตายไปแล้วก็ได้ โชคดีที่นำทะเบียนบ้านทั้งครอบครัวไปเข้าเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)กับโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ พอป่วยหนักก็ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลรัฐทันที นี่ถ้าใช้บัตรทองโรงพยาบาลเอกชน(บางแห่ง) ไม่รู้จะรอดไม่รอด ?

วันวานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือต่อ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าฯเชียงใหม่ผ่านรองฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ แสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามประกาศข้อยกเว้น วงเล็บที่ 21 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ แต่พวกเขาบอก พร้อมจะบริจาคโดยสมัครใจมากกว่า

คุณไพรินทร์ เจนตระกูล ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เห็นว่านโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงคัดค้านไม่ให้มีการจ่าย เพราะการเก็บค่ารักษาพยาบาล 30 บาท ไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ขณะที่รัฐบาลก็ต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่แล้ว เธอเห็นว่าหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิของคนไทยที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกัน

จึงยื่นหนังสือประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามวงเล็บ 21 แต่พร้อมบริจาคโดยสมัครใจ เพราะกลุ่มอื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่าย 30 บาท ก็มีเช่นผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กำลังสร้างความสับสนให้ประชาชนผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะแยกแยะกันอย่างไร…ก็นับว่าวุ่นวายดีแท้กับเรื่องหลักประกันสุขภาพ ที่รัฐบาลจะโชว์เป็นผลงานในวันเสาร์นี้ครับ.