หน้าหลัก » เคาะสนิม

ไม่อยากเห็นน้ำท่วม

Author by 25/07/12No Comments »

สภากาแฟแถวบ้าน กำลังเถียงกันปีนี้ น้ำจะท่วมไม่ท่วม ท่วมแล้วจะ “เอาอยู่” แน่หรือ และถกไปถึงการเยียวยาของรัฐ จากมหาอุทกภัยปีกลาย ป่านนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าต้องจ่ายให้จริง ๆ ครัวเรือนละเท่าไร ใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ตามด้วยตัวเลขงบประมาณที่ใช้จ่ายไปบานเบอะอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านบาท…

ที่จริงเสียงชาวบ้านส่วนใหญ่รัก และไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้มากเป็นพิเศษ ไม่พอใจกับคำสบประมาทเรื่องเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำ น่าดีใจที่มีคนเอาใจช่วยนายกฯ และคณะรัฐมนตรีอย่างนี้ แต่หากประมาท และสู้กับน้ำไม่ทันการณ์ในปีนี้อีก จะเกิดความผิดหวังได้ ข้อนี้ฝากถึงบรรดาท่าน ส.ส.ซีกรัฐบาล รีบนำไปเป็นการบ้านชงถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เตรียมหนทางป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นฝนดีที่สุด

            สัปดาห์ที่แล้ว นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มาสัมมนาให้ความรู้กระบวนการประกันภัยที่เชียงใหม่บอกว่า คปภ. พัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถรับการรักษาได้ทันที โดยให้โรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรัฐ สามารถวางบิลเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online (E-Claim) 

มีการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย”  ให้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตามที่นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ไปแล้ว เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

ที่ประชุมสัมมนาเน้นเรื่อง “การประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” เป็นพิเศษเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ รวมทั้งเห็นความสำคัญ และหันมาทำประกันภัยพิบัติจากกรณีน้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออื่น ๆ มากขึ้น…

แสดงว่า ประชาชนมีทางเลือก ถ้าไม่อยากเห็นน้ำท่วมและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ก็ต้องป้องกันตนเอง ขั้นแรกคือการซื้อประกันภัยประเภทภัยพิบัติ เช่น ประกันภัยบ้าน โรงงาน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นเอาไว้ ถ้าเกิดธรรมชาติพิโรธขึ้นมาจะไม่ต้องมานั่งรอเงินเยียวยาจากรัฐฝ่ายเดียว ซึ่งก็อย่างที่รู้กันคือ ได้ไม่เท่ากันที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็มีหลายจังหวัด ไหน ๆเข้าสู่ยุคภัยพิบัติแล้ว ต้องยอมเสียค่าประกันกันแล้วครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์