หน้าหลัก » เคาะสนิม

CMU Square (ต่ออีกวัน)

Author by 4/03/16No Comments »

เคาะสนิม180      เคาะสนิมถึงทำเลทองบนถนนนิมานเหมินท์หลายวัน มาจบที่โครงการ CMU Square ภาษาไทยว่า ซีเอ็ม สแควร์ เป็นโครงการยักษ์ใหญ่บนพื้นที่ทำเลทองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 88 ไร่ โดยจะให้เอกชน 3-4 รายร่วมกันพัฒนาพื้นที่หลังเมษายนนี้ไปแล้ว จะวางศิลาฤกษ์ทันทีนั้น

วันนี้มาฟัง รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้จัดการ CMU Square  อธิบายต่อว่า นอกจากโซนชุมชน Community บนพื้นที่ 30 ไร่ ที่จะเริ่มลงมือในปี 2559 นี้แล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพัฒนาเฟส 2 ต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กัน 3 โซน ด้วยงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนเองราว 200 ล้านบาท คือ โซนธรรมชาติ บนพื้นที่ 41 ไร่ ซึ่งมีการออกแบบพื้นที่ทั้ง 41 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เน้นภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมเครื่องบ่งชี้สถานที่ (Landmark) ให้มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นปอดและจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

เรียกว่าโซนนี้ เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม เพราะถ้ามุ่งสร้างแต่ตึกราม ร้านค้า ลานจอดรถแล้ว ผู้คนก็คงจะหลบเข้าไปในห้องแอร์กันหมด อาจารย์ ดร.ประเสริฐ จึงชี้แจงว่า ในโซนธรรมชาติ จะออกแบบให้มีทางเท้า ทางจักรยาน ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ และที่จอดรถสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,000 คัน

สำหรับโซนวัฒนธรรม และโซนศิลปะ ก็ไม่น้อยหน้า เพราะมีพื้นที่รวมกันตั้ง 17 ไร่ ภาพจินตนาการจะออกมาเป็นลักษณะการปรับปรุงโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 9 ไร่ พัฒนาเรือนโบราณ ให้เป็นอุทยาน Lanna Village เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านล้านนาศึกษา มีกิจกรรมวิถีชีวิตจำลองมีชีวิตล้านนา ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม ถือเป็นหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังจะได้กลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน นักศึกษา นักวิชาการ และนักท่องเที่ยว

ส่วนโซนศิลปะ ที่เป็นอาคารหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 8 ไร่ จะปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โดยรอบมีภูมิสถาปัตยกรรมสวยงาม และมีกิจกรรมด้านศิลปะ ลานกิจกรรม ร้านค้าด้านศิลปะประจำ พร้อมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการถาวร และหมุนเวียน กิจกรรมศิลปะเด็ก กิจกรรมโรงภาพยนตร์ทางเลือก และกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชนเป็นรายวันมากขึ้น ๆ

ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร สรุปว่า โครงการซีเอ็มยู สแควร์ จะทำให้การใช้พื้นที่ของ มช. 88 ไร่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและบริการวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังมีพื้นที่ทำกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งพื้นที่อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภาคเหนืออีกด้วยครับ.