หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ขนส่งเชียงใหม่พร้อม รับเดินทางปีใหม่ 2559

Author by 12/12/15No Comments »

ชาญชัย-กีฬาแปง copy        เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งเดือน จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมเคาท์ดาวน์อำลาปีแพะเข้าสู่ปีวอก 2559 ซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวจะคึกคักเป็นพิเศษเช่นทุกปี อยู่ที่คนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าจะไม่ฉุกละหุก แต่ทั้งปริมาณคน และยวดยานพาหนะนั้นย่อมมีมากอย่างไม่ต้องสงสัย

นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเทศกาลปีใหม่ 2559  จะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน  ให้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่  คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  และจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น  เช่นเดียวกับที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต    ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วโดยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง   ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุราหลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกอาทิเช่นสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งานสภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยแบ่งออกเป็น 3  ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงนี้เป็นพิเศษ พร้อมกับจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ตั้งแต่ต้นเดือนนี้จนถึง 28 ธันวาคม กิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสาร และผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหมู่ตรวจผู้ขับรถโดยสารให้มีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์อย่างเข้มงวด เป็นต้น

ด้านอำนวยความสะดวกจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584  ตลอด  24  ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) โดยกำหนดเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2558  เวลา 18.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) เป็นต้น

ด้านความมั่นคง เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เป็นต้น นายชาญชัย กีฬาแปง กล่าวตอนท้ายว่า กิจกรรมทั้งหลายเป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะ และรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกนั่นเอง.