หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ชาวสวนเร่งเจาะบาดาล ลำไยเผชิญภัยแล้งหนัก

Author by 22/04/16No Comments »

     รูปประกอบสกุ๊ป copy           ปัญหาภัยแล้ง กำลังคุกคามเกษตรกร อย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี อันเนื่องจากแม่น้ำลำธารทั้งหมดแห้งขอดลง โดยเฉพาะแม่น้ำปิง อันเป็นสายเหนือหล่อเลี้ยงพืชเศรษฐกิจหลักของชาวเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งชลประทานที่ 1 เชียงใหม่จัดสรรน้ำส่งไปไม่ถึงเขต อ.จอมทอง ทำให้แหล่งปลูกลำไยใหญ่ทั้งเชียงใหม่ และลำพูน ต่างหาทางรอดโดยหันมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยชีวิตลำไนที่กำลังออกดอก ก่อนจะเหี่ยวแห้งยืนต้นตายขณะกำลังมีผลเล็กๆ

“ไทยนิวส์” รุดตรวจสอบสภาพสวนลำไยตั้งแต่ ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จนถึง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง ริมแม่น้ำปิงพบเกษตรกรกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากสูบน้ำปิงขึ้นมาเลี้ยงสวนลำไยไม่ได้เหมือนเดิม ระดับน้ำแห้งขอด และสวนที่อยู่ห่างไกลจากลำน้ำปิง ต้องหันไปจ้างผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ก่อนจะขุดเจาะได้ต้องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าช้ามาก นอกจากนั้นการขุดเจาะบาดาล ก็เกิดความไม่เข้าใจในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากกังวลว่าบ่อน้ำตื้นจะแห้ง ชาวบ้านบางแห่งไม่ยินยอมให้ขุดเจาะเป็นปัญหาร้องเรียนกับเทศบาลด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากอำเภอสายใต้ของเชียงใหม่กำลังแล้งน้ำ ขาดแคลนน้ำให้สวนลำไยพืชเศรษฐกิจที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลในเดือนกรกฎาคมจะถึงนี้ หากไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ลำไยจะเหี่ยวแห้งตายแล้ว ในท้องที่ อ.สารภี ก็เผชิญปัญหาเดียวกัน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตลำไยทั้งในฤดู และนอกฤดู เมื่อเร็วๆนี้ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนางนิชกานต์ โตเขียว เกษตรอำเภอสารภี ร่วมกับผู้จัดรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai pbs ลงพื้นที่ทำ ข่าวติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ปลูกลำไย ที่บ้านหนองสี่แจ่ง ต.หนองแฝก มีนายอำเภอสารภี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก และเจ้าหน้าที่ชลประทานแม่ปิงเก่าร่วมชี้แจงกับเกษตรกรเพื่อคลี่คลายปัญหา หาก ชลประทานแม่ปิงไม่ได้รอบเวรในการส่งน้ำ เกษตรกรต้องหาน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นไปก่อน และพยายามให้น้ำกับพืชสวนอย่างประหยัดก่อนจะถึงฤดูฝนใกล้เข้ามา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการขุดเจาะบาดาลนั้น นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า ได้พบปะรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด เนื่องจากชาวบ้านและเกษตรกร ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ำที่จะหล่อเลี้ยงสวนลำไย  เมื่อคิดจะลงทุนจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ก็ต้องผ่านการขออนุญาตขุดเจาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้ามาก นายศักดิ์ฉลาด กล่าวว่า กรณีของจังหวัดเชียงใหม่ การขออนุญาตต้องผ่านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการถ่ายโอนอำนาจให้แล้ว ซึ่งต้องตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนส่งเรื่องขออนุญาตไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้เสียเวลาและไม่ทันการณ์กับพืชสวนที่รอน้ำอยู่

ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่  1 ลำปาง จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไข ลดขั้นตอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียง ใหม่ เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรแล้ว นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา จะรีบนำเสนอไปยังกรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการพิจารณาแก้ไขลดขั้นตอนให้สั้นลง เพื่อให้การขุดเจาะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้ทันการณ์ต่อไป.