หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ททท.สรรหามัคคุเทศก์ภาคเหนือรับรางวัลดีเด่นปี49

Author by 11/08/06No Comments »

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2549 รุกแสวงหาและคัดเลือกมัคคุเทศก์ผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูยกย่องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทย

นายจุณพงศ์ สาระนาค นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานสรรหามัคคุเทศก์ดีเด่นภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2549 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สืบเนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดมอบรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยรวม 5 ครั้งติดต่อกัน ผลจากการจัดงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทิศทางที่ดีมาก โดยจะเห็นได้จากรางวัลผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพเป็นที่ยอมรับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้งที่ 6 ประจำปี 2549 ขึ้น โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อบทบาทของมัคคุเทศก์ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงได้ขออนุมัติมอบจัดโครงการมอบรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นครั้งแรกขึ้นในปี 2543 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันการพัฒนามัคคุเทศก์ในเชิงคุณภาพเชิงอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการมอบรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2549 ขึ้น เพื่อสรรหาคัดเลือกมัคคุเทศก์ ผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูยกย่องผู้ปฏิบัติงานดี เป็นการสร้างกำลังใจและเป็นตัวอย่างแก่มัคคุเทศก์อื่นๆ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันให้กับวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับรางวัลที่มัคคุเทศก์จะได้รับมีทั้งหมด 17 รางวัล และเป็นรางวัลพิเศษ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 18 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) 2.รางวัลมัคคุเทศก์ต่างประเทศ 9 ภาษา รวม 9 รางวัล คือ รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาญี่ปุ่น, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ฝรั่งเศส, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาจีน, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาเยอรมัน, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาเกาหลี, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาสเปน, รางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษารัสเซีย และรางวัลมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาอิตาเลี่ยน 3.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) 4.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) 5.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) 6.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) 7.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) 8.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) 9.รางวัลมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) และอีกหนึ่งรางวัลพิเศษคือ รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2549 ระดับประเทศ 1 รางวัล ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่ได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นทั้งหมด รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหม่ประจำปี 2549 โดยมีกำหนดมอบรางวัลพร้อมกับการมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2549

นายจุณพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงจำนวนมัคคุเทศก์ที่จำแนกตามประเภทรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นปี 2549 ว่า จากสถิติล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 มีมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) จำนวน 30 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ จำนวน 3164 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาฝรั่งเศส 661 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาเยอรมัน จำนวน 180 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาสเปน จำนวน 87 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาอิตาเลี่ยน จำนวน 78 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1254 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาจีน จำนวน 304 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษาเกาหลี จำนวน 39 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ-ภาษารัสเซีย จำนวน 9 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) จำนวน 248 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ จำนวน 1724 คน , มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) จำนวน 236 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) จำนวน 15 คน มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) จำนวน 239 คน และมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) จำนวน 17 คน รวมทั้งหมด 8,285 คน

ในส่วนของสถิติจำนวนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ มีดังนี้ มีมัคคุเทศก์ทั่วไป -ต่างประเทศ จำนวน 3,639 คน, มัคคุเทศก์ทั่วไป-ไทย จำนวน 30 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) จำนวน 248 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ จำนวน 1724 คน , มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) จำนวน 236 คน, มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) จำนวน 15 คน มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) จำนวน 239 คน และมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) จำนวน 17 คน รวมทั้งหมด 6148 คน และจำนวนธุรกิจนำเที่ยวประเภท ต่างประเทศ จำนวน 138 ราย ในประเทศ จำนวน 96 ราย และเฉพาะพื้นที่ 688 ราย รวมทั้งหมด 922 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนมัคคุเทศก์สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง และเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเสนอชื่อมัคคุเทศก์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยขอแบบฟอร์มการสมัครและสมัครได้โดยตรงที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ รวมถึงสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ หรือ ปริ้นส์แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็ปไซด์ www.tat.or.th/tbgr สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ เลขที่ 414/6 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5320-4485 และ 0-5320-4602 ได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2549.