หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หางดง

Author by 4/03/16No Comments »

          00 copy      โรงเรียนเอกชนเริ่มทยอยปิดเทอมใหญ่แล้ว แต่สำหรับโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานพื้นฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา (สพป.) ยังเปิดสอนตามปกติ แต่อีกไม่กี่วันก็เริ่มได้กลิ่นดอกงิ้ว จะสอบส่งท้ายและปิดภาคเรียนที่สองกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้น่าติดตามว่านโยบายนี้ได้ผล ประการใดแค่ไหน    

เร็วๆนี้ที่โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ได้เปิดตัวกิจกรรมลดเวลาเรียน เสริมเครือข่ายการเรียนรู้ โดย  นาง วันวิสา นวพงศ์ไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานพร้อมขอบคุณประธานท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้เกียรติเปิดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เสริมเครือข่ายการเรียนรู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาระเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามวัตถุประสงค์เพื่อ

1.สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ที่หลายหลาย2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความสนใจ

3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพในอนาคต 4.เพื่อสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในกิจกรรมดังกล่าว ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมาย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางไปรผดา โปรติบุตร เป็นประธาน / มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่วิทยากรท้องถิ่น / นักเรียน

นายอุดม แก้วมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง กล่าวว่าโรงเรียนบ้านปงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริง ในกลุ่มสาระเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สนอง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้จึงได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ในความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) โดยมีพิธีลงนามร่วมมือกับโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ สังกัด สพม.34 โดยมีนายณรงค์ชัย สุดวง ครูโรงเรียนสันติสุข เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ได้เป็นผู้แทนฝ่ายโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ สังกัด สพม.34 และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับวิทยากรเชี่ยวชาญจากท้องถิ่นด้วย

ในงานมีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ นายนคร เจริญสุข นางสุภาพร สารประดิษฐ์ ร่วมเป็นกำลังใจคณะทำงาน เยี่ยมชมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ของกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยมีนักเรียนระหว่างโรงเรียนสันติสุข กับโรงเรียนบ้านปง โรงเรียนใกล้เคียง ร่วมด้วยช่วยกันอย่างขะมักเขม้น อย่างมีความสุขสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้

งานเครื่องหนัง กระเป๋า พวงกุญแจ และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ยากันยูง ทั้งแบบสเปรย์ แบบทา ถู ไอศกรีม และขนมต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ขายได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสั่งจองผลิตภัณฑ์ที่ชอบได้ที่โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

คณะผู้ปกครองโรงเรียนบ้านปง ร่วมกับนางฐิตารีย์ คำนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป. 4 กล่าวขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาหางดง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู รวมทั้งนายรุ่งเรือง ลำนวล นายกสมาคมครูอำเภอหาดง นายประเสริฐ  อินต๋า กำนันตำบลบ้านปง วิทยากรท้องถิ่น น.ส.ประโยงค์ บุญไทย นายอมร อุปนันท์   ครูโรงเรียนบ้านปงพิธีกรมือ อาชีพ น.ส.รำจวน จักษุแก้ว ครูผู้สอนการตัดเย็บเครื่องหนัง เป็นต้น ที่ทำให้เด็กนักเรียนได้รู้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียน อันเป็นผลสัมฤทธิ์ระดับหนึ่งตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.