หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ขธ.เชียงใหม่ ขนส่งชวนประมูลได้อานิสงส์สองต่อ

Author by 7/03/15No Comments »

   ประมูลเลขสวย       บนท้องถนนวันนี้ มีปริมาณยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรถในประเทศเท่านั้น ยังมีรถยนต์นักท่องเที่ยวขับจากสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และลาวเข้ามา ด้านบนของภาค มีรถยนต์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว และพม่าเข้ามาอีกทาง ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างเศรษฐกิจให้ภาคเหนือกระชุมกระชวยตามมา ขณะเดียวกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก็ต้องระมัดระวัง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพราะจำนวนยวดยานพาหนะมีมาก ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุมีสูง เรื่องนี้รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามลดการเกิดอุบัติเหตุ มีการเข้มงวดกวดขันวินัยการจราจร การห้ามมิให้คนขับรถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบก กวดขันการตรวจสภาพรถ การจัดอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่เป็นพิเศษ และภารกิจอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการเยียวยาผู้ประสบภัยทางถนน โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ซึ่งได้เม็ดเงินจากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยของทุกจังหวัดนำเข้ากองทุน แล้วจัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณส่วนนี้กลับคืนมาในรูปโครงการต่างๆ และการจัดซื้อรถเข็น(วิลแชร์) และอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ เป็นต้น

จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยไปแล้ว 15 หมวด 14 ครั้ง ได้ส่ง     เงินเข้า กปถ.กว่า 300 ล้านบาท แม้การ        จัดประมูลบางครั้ง เป็นห้วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนัก แต่ก็ได้รับความกรุณาจากสังคม โดยนักธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลหลายสาขาอาชีพ เข้ามาร่วมประมูลป้ายทะเบียน โดยมียอดประมูลแต่ละครั้งร่วม 30 ล้านบาท จึงนับเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ที่ท่านเหล่านั้นได้ช่วยให้ กปถ.มีเงินทุน เพื่อจัดสรรมาแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนน และเยียวยาผู้ประสบภัย จากประสบการณ์จัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยมากว่าสิบหน ทำให้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหา และแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมขนส่งทางบกได้มาสัมมนาเรื่องการประมูลเลขสวยที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มาเป็นประธาน ก็ได้ย้ำกับขนส่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือ กปถ. ซึ่งนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมด้วย กล่าวว่า ภารกิจนี้ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพื่อให้ได้ยอดเงินประมูลสูงสุด แต่อยากจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับ กปถ.เป็นการสร้างบุญกุศล และได้อานิสงส์อีกต่อคือได้ป้ายทะเบียนเลขถูกโฉลกมงคลที่ท่านต้องการ ซึ่งเมื่อประมูลป้ายได้แล้วจะเป็นสมบัติของผู้ประมูลตลอดไป

สำหรับการประมูลป้ายทะเบียนฯ ครั้งที่ 15 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประมูลหมวดอักษร ขธ  จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21 – 22 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยแผ่นป้ายที่นำออกทำการประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง ดอกทองกวาวอันเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงสัญลักษณ์ที่โด่งดังและรู้จักกันไปทั่วโลก คือ หอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

ทั้งหมดนี้ สื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า และหมวดอักษร ขธ ยังสื่อความหมายถึง “ขนเงินขนทอง ธุรกิจรุ่งเรือง” ซึ่งผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเป็นสิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำโชคลาภมาให้ มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน การค้าการขาย เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว  14 ครั้ง  15 หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 346,787,459 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ

          จึงฝากเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล  โดยการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่สามารถกำหนดหมายเลขที่เป็นมงคล ถูกโฉลก ถูกราศีของตนเอง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์ 053-270412, 053-277156, 053-140405, 053-141537, 053-278570, 053-278265 และ 081-7217999 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง 053-346420-1 สาขาอำเภอจอมทอง 053-369666-9 และสาขาอำเภอแม่แตง 053-104119.

บุณย์ มหาฤทธิ์ รายงาน