หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

พลังชาวแม่ฮ่องสอน ช่วย 50 ปี รพ.สมเด็จย่า

Author by 11/03/16No Comments »

รพ-ศรีสังวาลย์ copy 3        ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ทั้งที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่ ใกล้เคียง แม้แต่อย่างในต่างประเทศ ต่างได้รับแจ้งข่าวสารการรวมพลังบุญครั้งใหญ่ เพื่อฉลองสมโภช และช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีสังวาล “สมเด็จย่า” ในวาระครบรอบ 50 ปี เป็นโรงพยาบาลใหญ่แห่งเดียวในจังหวัดชายแดน และห่างไกลความเจริญ

พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี รองเสนาธิการทหารบก เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ในฐานะที่ไปรับราชการอยู่แม่ฮ่องสอนนานปี จนกระทั่งมีความรู้สึกว่า เป็นชาวเมืองสามหมอกไปแล้ว เมื่อได้รับทราบข่าวสารงานใหญ่ยิ่งของพี่น้องแม่ฮ่องสอน ก็อยู่นิ่งไม่ได้ จึงร่อนหนังสือเชิญชวนไปยังหน่วยงาน และผู้รู้จักมักคุ้น ขอเชิญไปร่วมทำบุญครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนให้มาก ๆ

ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2507 และประทานโอกาสเสด็จฯเยี่ยมโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ทอดพระเนตรเห็นโรงพยาบาลเก่าและคับแคบ จึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างและทรงช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ จนกระทั่งสำเร็จในเวลาต่อมา โรงพยาบาลประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ที่สร้างใหม่นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2509 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 50 ปีพอดี

โรงพยาบาลศรีสังวาล จึงกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” พร้อมกับทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 เพื่อระดมปัจจัยสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วย เพื่อรองรับทั้งประชาชนในพื้นที่ ชาวไทยบนพื้นที่สูง และประชาชนจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี ไม่ลืมที่เคยอาศัยอยู่ในถิ่นนี้มาก่อน บอกว่า โรงพยาบาลศรีสังวาล มีความสัมพันธ์กับหน่วยทหารในพื้นที่ คือเป็นสถานที่หลักในการส่งกลับสายแพทย์ของหน่วยกำลังป้องกันชายแดน จากความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทัพบกโดยหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ทั้งทหาร และประชาชน ไปยังโรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ โดยการพิจารณาร่วมกันของกรมยุทธการทหารบก และศูนย์แพทย์ฉุกเฉินมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพิ่มศักยภาพในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน

“ผมถือกำเนิดในสถานที่แห่งนี้ ก่อนพราชทานนามโรงพยาบาล จึงขอเป็นผู้แทนเรียนเชิญผู้เคารพนับถือร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยร่วมบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ หากมีความประสงค์จะบริจาคผ่านธนาคาร โปรดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  ผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศรีสังวาล ปี 2559 เลขที่บัญชี 508-0-34017-7 ขอกราบของพระคุณเป็นอย่างยิ่ง” พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี กล่าวในตอนท้าย

ทางด้าน น.พ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก  ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าในวาระครบ 50 ปีโรงพยาบาล  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวาล ในวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2559 โดยทั่วถึงกัน  ถ้าโอนเงินเข้าบัญชีขอความกรุณา ส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ และที่อยู่ของท่าน ไปที่โทรสาร (053) 611- 408 เพื่อความสะดวกในการส่งเอกสารรับรองให้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ (053-611- 378 ต่อ 2107.