หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

มหาพุทธานุภาพพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ

Author by 9/06/06No Comments »

ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายนนี้ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและบริการสังคมนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสถาน เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย, อินเดีย, เนปาล, พม่า, ภูฏาน, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ศรีลังกา, ลาว และ กัมพูชา พร้อมต้นสาละ และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มาประดิษฐาน ณ มหามณฑลพิธีพุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.นี้

ในวันพระบรมสารีริกธาตุถูกอัญเชิญโดยเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ มาถึงเชียงใหม่ตอนเช้า คณะกรรมการได้จัดขบวนแห่อัญเชิญโดยรถบุษบกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไปพุทธสถานเชียงใหม่ และบ่ายวันเดียวกัน มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ ขึ้นประดิษฐาน ณ มหามณฑลพิธี ในอาคารพุทธสถานเชียงใหม่

พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธี ท่ามกลางข้าราชการพลเรือน, ทหาร, ตำรวจ และ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

นางวรนุช จิตธรรมสถาพร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แทนประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ปฏิบัติบูชาเฉลิมพระเกียรติ และสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ จึงได้จัดงาน “มหาพุทธานุภาพ” ครั้งนี้ขึ้น

พระครูปลัดโสภิต ถิรธมฺโม หรือที่รู้จักของชาวพุทธอีกนามหนึ่งว่า “หลวงพ่ออินเตอร์” ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ เผยว่า พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระอัฐิของพระพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อถือในอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่

การสักการะบูชาพระบรมธาตุ เป็นการน้อมขอพระบารมีให้คุ้มครองตนเองเพื่อความแคล้วคลาดจากกิเลศ และปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง จะได้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ให้พบแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญก้าวหน้า

พระครูปลัดโสภิตเจริญพรว่า พระบรมสารีริกธาตุมีอยู่ 2 ประเภท คือ พระบรมสารีริกธาตุประเภทเหลืออยู่อย่างไม่กระจัดกระจาย รวม 7 ส่วน ได้แก่ พระเขี้ยวแก้ว (เขี้ยวหรือพระทาฐธาตุ) 4 องค์, พระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า) 2 องค์ และ พระอุณหิส หรือ พระนลาฏ(กระดูกหน้าผาก) 1 องค์

ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่กระจัดกระจาย คือ ส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 7 ส่วน โดยประเภทนี้จะแหลกลาญไม่เหลืออยู่เป็นสัดส่วน ที่เด่นชัดมี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ เท่าเมล็ดถั่วแตก หรือถั่วเหลือง, ขนาดกลาง เท่าเมล็ดข้าวสารหัก และขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด

นายมานิตย์ ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทราบว่า ในช่วงที่พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มหามณฑลพิธีในอาคารพุทธสถานเชียงใหม่ ต้องมีการเปิดเครื่องทำความเย็นตลอดเวลา จำเป็นต้องปิดฝากั้นรอบพุทธสถาน ต้องการจะเข้าไปสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมต้นสาละ และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้เข้าทางประตูด้านหน้าอาคารพุทธสถาน ผ่านห้องสมุดเข้าไปได้

งานพระมหาพุทธานุภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศ จัดถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทุกคนจะได้ร่วมสักการะตั้งแต่เวลา 8 ถึง 20 น.ทุกวัน.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.