หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

รถรางลอยฟ้า ท่องสวนสัตว์เชียงใหม่

Author by 25/08/06No Comments »

อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ในด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อชมสัตว์ป่านานาชนิดในบริเวณสวนสัตว์ 

โดยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรม ราชูปถัมถ์ ได้เซ็นสัญญากับบริษัทแสนภู วิศวกรรม จำกัด ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) วิ่งรอบสวนสัตว์ พื้นที่ 531 ไร่ เพื่อให้ผู้เข้าไปท่องเที่ยวได้นั่งชมทั้งทัศนียภาพ และสัตว์ป่าอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันคณะผู้บริหารสวนสัตว์ ได้จัดรถบริการขนส่งมวลชน ในลักษณะรถพ่วงวิ่งให้บริการเป็นประจำทุกวัน จำนวน 10 คันๆ ละ 30 ที่นั่ง ได้รับการต้อนรับจากผู้เที่ยวสวนสัตว์เป็นอย่างดี

ส่วนรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างขณะนี้ จะมีความแตกต่างไปจากรถพ่วงที่วิ่งอยู่บนพื้นดิน เพราะเป็นการวิ่งลอยฟ้า ในระดับที่สูงจากพื้นเกินกว่า 5 เมตร แล่นวนเวียนไปรอบๆ สวนสัตว์มีระดับไล่เลี่ยกับยอดไม้

นอกจากผู้นั่งจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงานของสวนสัตว์แล้ว ยังจะได้มองเห็นภูมิทัศน์ในตัวเมืองเชียงใหม่อย่างชัดเจนด้วย

นายโสภณ ดำนุ้ย ผอ.องค์การสวนสัตว์ เผยว่า บริษัทแสนภู วิศวกรรม จำกัด ได้ทุ่มงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวจำนวน 119,932,600 บาท เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่กลางปี 2548 เป็นต้นมา ถึงขณะนี้มีผลงานคืบหน้าไปกว่า 85 เปอร์เซ็นต์แล้ว

หากไม่มีปัญหาใดๆ แทรกซ้อน การก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2550 และจะสามารถเปิดดำเนินการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในราวต้นปี 2550 ค่อนข้างจะแน่นอน

รถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่จะนำมาวิ่งบริการ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประกอบโบกี้ที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 4 ขบวนๆ ละ 3 โบกี้ บรรทุกผู้โดยสารได้โบกี้ละตั้งแต่ 8 ถึง 10 คน คิดอัตราค่าโดยสารคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็กคนละ 30 บาท ส่วนชาวต่างประเทศค่าโดยสารคนละ 100 บาท

ระยะทางวิ่งรอบสวนสัตว์ ประมาณ 2,000 กว่าเมตร เพื่อให้ผู้นั่งได้มีโอกาสชมบริเวณสวนสัตว์ได้อย่างทั่วถึงทุกจุด โดยจะมีสถานีจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ของสวนสัตว์ จำนวน 4 สถานี ให้ผู้โดยสารได้ขึ้น-ลงตามจุดที่ต้องการ

นายธนภัทร พงษ์ภมร ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวถึงความปลอดภัยของขบวนรถไฟฟ้ารางเดี่ยวว่า ทางผู้ดำเนินการก่อสร้าง ได้คำนึงถึงเรื่องนี้อย่างมาก มีการจัดระบบป้องกันการชน, ป้องกันการถอยหลัง, พร้อมระบบการดับเพลิงอัตโนมัต, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีการจัดระบบป้องกันการรั่วของไฟฟ้า, พร้อมกับจัดให้มีไฟฟ้าสำรองไว้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับ รวมทั้งมีการควบคุมความเร็วของรถด้วยระบบอัตโนมัต ให้วิ่งในระดับที่ต้องการ ทั้งมีการควบคุมาการเดินรถที่ศูนย์ควบคุม และได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไว้ด้วย

นายธนภัทรกล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้โดยสารรถรางไฟฟ้าเดี่ยว จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมรถไฟฟ้ารางเดี่ยวทุกประการ คือ ความชันของเส้นทางต้องไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์, รัศมีความโค้งรางรถในแนวทางราบต้องไม่ต่ำกว่า 15 เมตร สถานีผู้โดยสารต้องตั้งอยู่ในแนวราบ

สำหรับเส้นทางที่มีความชันมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะยาวได้ไม่เกิน 75 เมตร การออกแบบรางรถครั้งนี้ อยู่ในข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมรถไฟฟ้ารางเดี่ยวทุกข้อ

นางสาวรสสุคนธ์ จุยคำวงค์ ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า นับเป็นมิติใหม่ของสวนสัตว์ ที่ได้นำระบบการขนส่งมวลชน ในระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวมาใช้ นอกจากจะอำนวยความสะดวก สบายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์แล้ว

ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ที่จะลดมลภาวะด้านเสียงและควันจากท่อไอเสียของรถที่จะเข้าไปวิ่งในสวนสัตว์ให้มีจำนวนน้อยลง ให้หันมานั่งรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเที่ยวชมรอบสวนสัตว์แทน การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปวิ่งขวักไขว่

โดยทางสวนสัตว์ได้จัดสร้างสถานที่จอดรถไว้บริเวณด้านหน้า สามารถรองรับรถเข้าจอดได้ถึง 700 คันขณะนี้กรมการทหารช่างราชบุรี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอย่างรีบเร่ง ด้วยงบประมาณ 99,500,00 บาท คาดว่าจะเสร็จตามสัญญาประมาณเดือนธันวาคม 2549

สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ใกล้กับน้ำตกห้วยแก้ว ติดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในภูมิทัศน์อันสวยงาม มีอายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในภูมิภาคของประเทศ หากจะนับตั้งแต่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมถ์รับโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2520 ถึงขณะนี้มีอายุรวม 29 ปี

แต่หากจะนับย้อนหลังไปเมื่อครั้ง นายฮาโรลด์ เมสันยัง ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคนแรก แล้วมอบกิจการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบมาดำเนินการในเวลาต่อมา จะมีอายุมากกว่า 40 ปีแน่

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.