หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ลำปางน้อมรำลึก “สมเด็จพระนเรศวร”

Author by 15/01/16No Comments »

   สมเด็จพระนเรศวร copy             หากผ่าน อ.เกาะคา จ.ลำปาง จะได้พบสถานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ริเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงพระชนมายุครบ 5 รอบและเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ

ทั้งนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผ่านเมืองลำปาง พบว่ามีหลักฐานบันทึกภายหลังที่พระองค์เสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง สมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา ได้เคลื่อนย้ายทัพพร้อมพระบรมศพของพระองค์ จากเมืองหาง สู่เมืองหริภุญชัย หลังจากนั้นได้เดินทัพข้ามเทือกเขาขุนตานแล้วพักทัพ ณ กลางป่าที่ห้างฉัตร ได้มีการทำเครื่องหมายพักทัพ ด้วยการสร้างเจดีย์ขนาดเล็ก ขึ้น 1 แห่ง อันเป็นจุดที่ตั้งพระบรมศพ (อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ข้างไทย) ต่อมาได้เดินทัพผ่านเกาะคา และพักทัพที่เมืองลัมภกัปปะ (เวียงพระธาตุลำปางหลวง) ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ก่อนจะเคลื่อนทัพไปสบปราบ ทุ่งเสลี่ยม เมืองสุโขทัย กลับสู่กรุงศรีอยุธยา

ดังนั้น จังหวัดลำปางจึงมีการจัดงานทุกปีเพื่อ “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความปรองดองตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ในปีนี้งานจะมีตลอด 8 วัน 8 คืน ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ พ.อ.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น รอง ผบ.มทบ.32 และนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ถึงการจัดงาน น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ว่าในพิธีเปิดงานจะมีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานวีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในชุด “นเรศวรมหาวีรกษัตราเกริกฟ้า” ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรอยแห่งพระบารมีอันเกริกฟ้า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

การแสดงจะประกอบด้วย เทคนิคพิเศษในการนำเสนอการแสดงรูปแบบต่างๆ ผ่านนักแสดงเกือบ 100 ชีวิต ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ ไปตามช่วงเวลา โดยจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอดีตได้อย่างน่าสนใจให้เข้าใจง่าย กระชับ รวดเร็ว สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นการผสมผสานงานระบบเทคนิคต่างๆ ที่จะสร้างบรรยากาศให้ดูยิ่งใหญ่สวยงาม ด้วยระบบแสง เสียง และสื่อผสมครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเพิ่มความรู้สึก อารมณ์ของการแสดงให้ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 องค์ ดังนี้ องค์ที่ 1 “เขลางค์นครลัมภาค์” องค์ที่ 2 “นบอัษฎางค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” องค์ที่ 3 “ทรงประกาศอิสรภาพ ความเป็นไทย” องค์ที่ 4 “ชนะชัยยุทธหัตถี” องค์ที่ 5 “สิ้นคนดีศรีอยุธยา” และองค์ที่ 6 “พระเดชพระผ่านฟ้า แผ่ปกพสกไทย” จึงเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมงานดังกล่าวทั่วกัน.