หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

สงฆ์ตำบลหายยา ถือพญาวัน 16 เม.ย.

Author by 15/04/16No Comments »

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ copy          ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม และปฏิทินโหรหลวง ได้ประกาศสงกรานต์ จุลศักราช 1378 พุทธศักราช 2559 ปีวอก อัฐศก จันทรคติเป็น ปกติมาส อธิกวาร สุริยคติเป็น อธิกสุรทิน วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพุธที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที จันทรคติ ตรงกับวันพุธที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก นางสงกรานต์นามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) เป็นพาหนะ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า  ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ วาโย(ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีวอก นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมาก เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ โดยระบุว่า วันเถลิงศกหรือวันพญาวัน ตรงกับ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก กาลโยค จุลศักราช 1378 นั้น

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ที่ชุมชนหลิ่งกอก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานฝ่ายพิธีกรรมของสภาวัฒนธรรมฯ ร่วมกับบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และชุมชนหลิ่งกอก ทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย โดยเชิญนายกฤษณ์ ธนาวณิชย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูสันติธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พระมหาสกุล มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายธรรม ปรารภถึงวันปีใหม่ และวันเถลิงศกหรือวันพญาวันตามประเพณีแท้จริง คือวันที่ 16 เมษายน โดยปีนี้มีวันเนาว์หรือวันเน่าถึง 2 วันคือวันที่ 14 และ 15 เมษายน

อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ กล่าวว่า คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯนำโดย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาฯ ได้รณรงค์ให้วัดและประชาชนชาวเหนือได้ปฏิบัติ ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกต้อง คือการทำบุญวันพญาวันให้ตรงกับปฏิทินหลวง หรือตามประกาศสงกรานต์ ซึ่งผ่านมาหลายปี และจะมีต่อไปอีกร่วม 30 ปี วันพญาวันจะตรงกับวันที่ 16 เมษายน เรื่องนี้จึงจะนำเสนอต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช.เพื่อประกาศวันหยุดราชการให้ตรงกับวันที่ 14-15-16 เมษายน วันสุดท้ายคือวันเถลิงศก “พญาวัน” ประชาชนควรไปทำบุญในวันพญาวันให้ตรงกัน ทางด้านนายกฤษณ์ ธนาวณิชย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าได้ทราบเรื่องนี้แล้วเห็นด้วยว่าควรมีการปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ต้องให้ความรู้เรื่องนี้แก่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อเข้าใจตรงกันต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเช้าวันที่ 15 เมษายน 2559 ตามวัดหลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ มีศรัทธาประชาชนไปทำบุญตามปกติ เพราะเข้าใจว่าเป็นวันพญาวัน โดยหลายวัดก็ไม่อาจปฏิเสธการทำบุญได้ จึงดำเนินการตามความต้องการของศรัทธา แต่ที่วัดธาตุคำ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ พระครูอดุลศีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบล และเจ้าพิธีกรรมลานนาประเพณีชื่อดัง ไม่มีการทำบุญวันพญาวัน โดยประกาศให้ประชาชนรอบวัดทราบว่า ขอให้ไปทำบุญวันที่ 16 เมษายน ซึ่งตรงกับวันพญาวันจริง เช่นเดียวกับที่วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงิน พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาส ก็ได้แจ้งให้ศรัทธาประชาชนว่า ขอให้มาทำบุญวันพญาวันที่ 16 เมษายน พร้อมเพรียงกัน ส่วนวันที่ 14-15 เมษายนถือเป็นวันเน่าสองวันติดกัน และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะปฏิบัติตามประเพณีที่ถูกต้อง โดยคณะสงฆ์ตำบลหายยา ต่างเห็นพ้องกัน                                    สำหรับความเคลื่อนไหวทั่วไป ในเชียงใหม่ สายวันที่ 15 เมษายน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ทำบุญปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ บริเวณแม่น้ำปิง ด้านหลังจวนผู้ว่าฯ จากนั้น เวลา 14.30 น. มีการจัดพิธี “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559 (ขบวนเคลื่อนจากประตูท่าแพ เวลา 14.00 น.) ณ บริเวณภายในจวนผู้ว่าฯ และเวลา 22.30 น. นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด สำหรับประเพณีสระเกล้าดำหัวฯ ผวจ. เชียงใหม่ และภริยา ก็มีการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามปฏิทินหลวง คือกระทำในวันพญาวันเช่นเดียวกัน ซึ่งบางปีมีการปรับเปลี่ยน แต่หลายหน่วยงานเห็นว่าถ้าทางราชการกำหนดวันสงกรานต์และวันหยุดให้ตรงกับ 14-16 เมษายน วันสระเกล้าดำหัว ผวจ.เชียงใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวันที่ 16 เมษายน และวันกิจกรรมอื่นๆ เช่นคารวะดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ก็จะเลื่อนไปตามลำดับ.