หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

สวนบวกหาด “ปอด”ของคนเชียงใหม่

Author by 30/03/07No Comments »

“เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม นำด้วยธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ข้อความนี้คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ งานฝ่ายสวนสาธารณะจึงมีภารกิจสำคัญ เพื่อให้สวนสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในยามว่างงาน และเป็นสถานที่มีเสน่ห์สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือน

“สวนบวกหาด” หรือชื่อเต็ม “สวนสาธารณะหนองบวกหาด” ตั้งอยู่ใกล้กับแจ่งสวนปรุง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของฝ่ายสวนสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวมานานหลายสิบปี

สถานที่แห่งนี้มี “มนต์เสน่ห์” ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าไปชื่นชมความงามของธรรมชาติ ไปพักผ่อนให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น นักเรียน-นักศึกษา ยังได้ประโยชน์จากการค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อีกทางหนึ่ง

“สวน” จะขาดไม่ได้ซึ่งพรรณไม้นานาชนิด ในสวนบวกหาดจึงดารดาษไปด้วย ไม้ดอก, ไม้ประดับ, ไม้ใบ, ไม้ยืนต้น, ไม้ล้มลุก ปลูกประดับไว้อย่างลงตัว และเป็นระเบียบสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ ไปจัดในสวนนี้ เป็นงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา

ความงดงามของบุปผชาติที่ต่างขยายกลีบเบ่งบานในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ เป็นรายการพิเศษสุดประจำปี ที่ทุกคนต่างรอคอย แต่พรรณไม้ประจำสวนบวกหาดที่ยืนอยู่คู่กับสวนมาอย่างยาวนาน ได้สร้างความมีเสน่ห์ให้กับสวนบวกหาดอย่างตราตรึง

เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของต้นไม้ให้มากขึ้น จะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างแพร่หลาย เพื่อโลกของเราจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาล จึงขอแนะนำ “ไม้ดอก-ไม้ประดับ” ในสวนบวกหาด บางประเภทดังนี้

“แก้ว” เสน่ห์ของแก้วอยู่ที่ดอกสีขาว หอมจัด และใบสีเขียวสดเป็นมัน เนื้อไม้แข็งมาก นิยมใช้ทำด้ามมีดและ ไม้ถือ

“โกสน” ราชาแห่งไม้ มีการปรับปรุงพันธุ์จนมีสีและลวดลายหลากหลายสวยงาม ตามแบบที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มา
“การเวก” ไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกลนับสิบเมตร ดอกหอมอ่อน กลีบดอกคล้ายกระดังงาจีน แต่เล็กกว่า

“เข็ม” ไม้พุ่มที่แต่งปลูกเป็น แนวรั้ว ดอกตูม มีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี 4 กลีบ หลายสี กลิ่นหอม เป็นดอกไม้กินได้ ใช้ทำยาได้

“ข่อย” ไม้ยืนต้นที่สามารถตัดตกแต่งเลี้ยงดูให้เป็นไม้ดัด หรือบอนไซได้อย่างสวยงาม ลักษณะของต้นข่อยมีโครงร่างที่คงทน แข็งแรง มีเนื้อเยื่อไม้ที่มีความ คงทน จึงสามารถนำมาทำสมุดข่อยใช้เขียนหนังสือได้

“จามจุรี” ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดลำพูน และเป็นพรรณไม้สัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลายไม้ของจามจุรีสวยงาม นิยมนำมาแกะสลัก ส่วนใบใช้หมักทำปุ๋ย ต้นใช้เลี้ยงครั่ง

“ไทร” ลักษณะเด่นของไทรคือมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง จึงให้ร่ม เงาได้เป็นอย่างดี ไทรทนลมทนน้ำ ทนต่อทุกสภาพ แวดล้อม

“แปลงล้างขวด” ไม้ต้นที่ชอบในที่ชุ่มชื้น จึงเหมาะที่จะปลูกริมน้ำ เรือนยอดรูปไข่แคบสูง กิ่งอ่อนมีขน กิ่งก้านลู่ลง ดอกเป็นช่อยาว ออกดอกตลอดทั้งปี

“ลั่นทม” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลีลาวดี เพื่อเลี่ยงความหมายระทมที่กระทบความรู้สึกผู้ฟัง เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกหอม สวยงามตลอดปี

ในเนื้อที่อันจำกัดนี้ การเขียนแนะนำพรรณไม้ต่างๆ ในบริเวณสวนบวกหาดจึงเป็นการนำเสนอตัวอย่าง 1 ใน 100 ของพรรณไม้ที่มีให้ชื่นชม อันเป็นปอดของคนเมือง ในสังคมอันวุ่นวาย รกรุงรัง สกปรกด้วยขยะนานาชนิด อากาศเป็นพิษจนสุดจะทนทาน ล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งสิ้น

เรามาช่วยกันพิทักษ์แผ่นดินและรักสิ่งแวดล้อมกันให้มากขึ้น สวนบวกหาดก็เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของทุกๆ คนที่ควรจะช่วยกันดูแล และทำให้สวนบวกหาดเป็นสวนที่มีมนต์ขลังอย่างมิรู้คลาย.

จิราภรณ์ เมืองพรวน …. เรื่อง
วราวุธ วงศ์ไชยทะ … ภาพ.