หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

สวนสวย ในเรือนกระจก

Author by 24/03/06No Comments »

“เรือนกระจก” เป็นกลุ่มอาคาร ที่โดดเด่น ของสวนพฤกษ-ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดแสดงพรรณไม้เด่นจากที่ต่างๆ ไว้อย่างมากมาย มีการจัดสภาพแวดล้อมในอาคารให้คล้ายคลึงกับลักษณะทางธรรมชาติที่มีอยู่จริง

ภายในเรือนกระจก มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถปรับความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ และปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมกับลักษณะพืชพันธุ์แต่ละชนิด มีโรงเรือนหลักจำนวน 4 โรงเรือน และโรงเรือนย่อย 8 โรงเรือน มีความน่าสนใจแตกต่างกัน

โรงเรือนแรก เป็นเรือนป่าดิบชื้น ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีการตกแต่งในโรงเรือนอย่างสวยงามด้วยน้ำตก ขนาดย่อม พร้อมตกแต่งพื้นที่ให้เป็นเนินเขาที่มีความต่างระดับกัน เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสถึงความงามตามธรรมชาติ ของเรือนยอดพืชจากมุมสูง

สำหรับพืชที่นำมาจัดแสดงในโรงเรือนหลังนี้ เป็นพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ โดยเฉพาะพรรณไม้ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา พืชที่ต้องการความชุ่มชื้นสูง รวมถึงพันธุ์ไม้หายาก จำพวก ต๋าว, เถาว์ใบไม้สีทอง, หมากแดง และอีกมากมายหลายชนิด

ถัดจากเรือนป่าดิบชื้น เป็นเรือนไม้น้ำ ที่มีการจัดทำอ่างน้ำขนาดใหญ่ไว้ในโรงเรือน เพื่อแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่างๆ โดยได้รวบรวมชนิดพันธุ์บัวจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน นำมาไว้กว่า 60 ชนิด ที่หาดูได้ยาก

นอกจากยังเสริมด้วยพรรณไม้น้ำ เช่น จอก, กก, ไม้ชุ่มน้ำต่างๆ มีทั้ง คล้า, พลับพลึงแก้ว, พืชสกุลขิงข่า และ พืชกินแมลง

เรือนกล้วยไม้และเฟิร์น จัดแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้พื้นเมืองในประเทศไทย และกล้วยไม้ประดับลูกผสม มีการรวบรวมไว้ประมาณ 3,000 ต้น ตกแต่งบริเวณด้วยน้ำตกลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ สวยงาม และมีลำห้วยน้ำไหล ประดับประดาด้วยกล้วยไม้ และเฟิร์นต่าง เช่น ข้าหลวงหลังลาย เฟิร์นแม่ลูกอ่อน

สำหรับผู้ที่ชอบพืชทนแล้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ สวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดรวมพืชทนแล้งจาก อเมริกา, เปรู, บราซิล และ เมกซิโก มาไว้ในเรือนพืชทนแล้ง มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ มีม้านั่งสำหรับเป็นที่พักผ่อนของผู้เข้าชม มีการแสดงพืชไม้แล้งชนิดที่โดดเด่นและแปลกตา ทั้งกระบองเพชรและกุหลาบหินชนิดต่างๆ

ส่วนห้องแสดงกระบองเพชร ได้นำพืชไม้แล้งที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดง ได้แก่ ถังเงิน, ถังทอง, นางพญาพันเต้า, เกลียวสมุทร ท้ายสุด เป็นห้องแสดงพืชสกุลปรงและพืชอวบน้ำที่สามารถนำไปประดับบ้านได้อย่างสวยงาม เช่น ต้นชวนชื่น, รวงข้าวน้อย และ กุหลาบหิน

สำหรับโรงเรือนย่อย 8 โรงเรือน ได้จัดแบบเรียบง่าย สามารถระบายอากาศได้ดี ประกอบด้วย เรือนรวมพรรณบัว มีทั้งของไทยและเอเชีย จำนวนกว่า 80 ชนิด เรือนแสดงไม้ประดับ, เรือนบอนหน้าวัว, เรือนแสดงส้มกุ้ง, เรือนแสดงไม้ไทยหายาก และ เรือนสมุนไพร ต้นไม้แต่ละต้นจะมีป้ายชื่อบอกรายละเอียดโดยย่อ และสรรพคุณไว้อย่างชัดเจน

ดร.วีระชัย ณ นคร ผอ.สวนพฤกษศาสตร์ฯ กล่าวว่า นอกจากกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติแล้ว ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยังมีสถานที่น่าสนใจสำหรับการเที่ยวชมเพื่อการศึกษาและหาความรู้อีกมากมาย

เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์ฯ แห่งนี้ ได้จัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบในระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการรวบรวมพรรณไม้นานาพันธุ์กว่า 15,000 ชนิดไว้ในบริเวณสวน ซึ่งมีทั้งพรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่น และพรรณไม้จากต่างประเทศ บนเนื้อที่ 6,500 ไร่ เป็นแหล่งอนุรักษ์, ขยายพันธุ์, ศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ

ในขณะเดียวกัน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยังเป็นสถานที่เพื่อเผยแพร่ความสวยงาม และคุณค่าของพรรณพฤกษศาสตร์ชาติไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก

ผู้ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ขอแนะนำว่า ตั้งอยู่ท้องที่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลัก กม.ที่ 12 ถนนแม่ริม-สะเมิง แยกจากถนนเชียงใหม่-ฝาง ไปทางซ้ายมือ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 28 กม.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน