หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

สืบศิลป์ ถิ่นล้านนา

Author by 15/12/06No Comments »

หลังจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม “ลานสรวง-ข่วงศิลป์” โดยการระดม “สล่า” หรือช่างชาวล้านนา จากภาคเหนือตอนบน มาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ เสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้

เยาวชนและประชาชน จำนวนกว่า 800 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในสาขาอาชีพต่างๆ รวม 20 หลักสูตร เช่น ตัดทอตุง, ต้องกระดาษ, ประดิษฐ์โคมล้านนา, การแกะสลักไม้ และอื่น ๆ อีกมากมายหลายหลักสูตร

ต่อมาเมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “สืบศิลป์ถิ่นล้านนา” ด้วยการนำดนตรีไทย-ล้านนา และดนตรีไทย-ล้านนา ประยุกต์ มาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ที่เรือนทรงปั้นหยา ที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ “เรือน อนุสารสุนทร” ในบริเวณสำนักส่งเสริม มช.

นายอำนวย กันทะอินทร์ ผอ.สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ เผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะการแสดงดนตรีแบบล้านนา ในบรรยากาศดั้งเดิม

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนชาวต่างชาติได้ชม ช่วงการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง

ขณะจัดงานได้มี “พ่อครู” นายคำ กาไวย์ และ “พ่อครู” นายมานพ ยาระณะ สองศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ สาขาศิลปะการแสดง ได้มาร่วมแสดงการตีกลองสะบัดชัยกลองพื้นบ้านชนิดต่างๆ การฟ้อนเจิง และ ตบมะผาบ ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างสวยงาม

ชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงศิลปฟ้อนของชาวล้านนา มีทั้ง ฟ้อนหริภุญชัย, ฟ้อนไตอ่างขาง,ฟ้อนล่องน่านโบราณ,ฟ้อนนกกิงกะหร่า,ฟ้อนนางนกและเต้นโต รวมทั้งการบรรเลงดนตรีไทย-ล้านนาประยุกต์ ของ “วงช่อคำ” และ “วงช้างสะตน” วงดนตรีล้านนาร่วมสมัย มาแสดงสร้างความสนุกสนานด้วย
บรรยากาศของงานดำเนินไปในรูปแบบล้านนาดั้งเดิม ประกอบแสง-สี-เสียง อย่างอลังการ ได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้าชมงานอย่างมากเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.