หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการนำร่องตำรวจภาค 5

Author by 28/10/05No Comments »

เนื่องจาก พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผบช.ตำรวจภูธรภาค 5 มีโยบายให้ตำรวจในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของตำรวจภูธรภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกมากขึ้น โดยไม่ต้องให้ประชาชนเดินเข้าหา ที่สถานีตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ตำรวจจะต้องรุกเข้าหาประชาชนด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ ในสวัสดิภาพของตนเอง ที่มีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดทั่วทุกแห่ง ทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของราชการ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หนึ่งในโครงการทำงานเชิงรุกของตำรวจ ได้แก่การเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความจากประชาชน ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก เช่น ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า,ย่านชุมชนหนาแน่น และแหล่งรวมธุรกิจทั่วไป

ดังนั้นจึงได้มอบนโยบายให้สถานีตำรวจภูธร ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่ง เปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับแจ้งความจากประชาชน เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก ก่อนที่จะมีการขยายโครงการไปสู่สถานีตำรวจภูธรแห่งอื่นๆ ทั่วพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5

การเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่นำร่องของ 4 สถานีตำรวจภูธรในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ได้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.นี้เป็นต้นมา โดยสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองเชียงใหม่ ได้เปิดหน่วยบริการที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ “สามกษัตริย์” ทุกวันอาทิตย์ ที่มีกิจกรรมถนนคนเดิน เริ่มเวลา 14-23 น.

สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์ เปิดหน่วยบริการที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถนน ห้วยแก้ว และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ท พลาซ่า ถนนมหิดล เริ่มตั้งแต่เวลา 10-21.30 น. ตามเวลาเปิดและปิดของศูนย์การค้า

สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก เปิดหน่วยให้บริการที่เทสโก้โลตัส ตลาดคำเที่ยง ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง และสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง เปิดบริการที่ห้างคาร์ฟูร์ ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ทั้งสองแห่งเปิดให้บริการตามเวลาเปิดและปิดของศูนย์การค้า

หน่วยบริการเคลื่อนที่ทุกแห่ง จะเปิดให้บริการรับแจ้งความเฉพาะในวันหยุดราชการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ เท่านั้น เพราะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการได้ทุกวัน

การรับแจ้งความจากประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหาย, บัตรประจำตัวประชาชนหาย, ทรัพย์สิน หรือ คนหาย รวมถึงรับแจ้งความในเรื่องต่างๆ ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา การตกลงข้อพิพาทในความผิดส่วนตัว และการออกสำเนาเอกสารให้ประชาชนผู้แจ้งความ เพื่อนไปเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อ

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับคดีความอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการเคลื่อนที่จะทำหน้าที่แนะนำ และให้คำปรึกษาหารือเท่านั้นการรับแจ้งความลงประจำวัน จะต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจภูธรท้องที่เกิดเหตุ

พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ กล่าวว่า หลังจากหน่วยบริการเคลื่อนที่รับแจ้งความจากประชาชน ดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง มีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ต่อไปจะให้ตำรวจระดับ ผกก.จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่างๆ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง เตรียมการเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบของแต่ละสถานีต่อไป

พ.ต.อ.ประจวบ วงค์สุข ผกก.สภ.ต. ภูพิงค์ เผยถึงการดำเนินการของหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่เปิดให้บริการมา ทั้ง 2 แห่ง ที่กาดสวนแก้ว และ แอร์พอร์ทพลาซ่า ไม่มีปัญหาใด ได้จัดกำลังตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และได้รับความสนใจจากประชาชนไปแจ้งความเป็นอย่างดี

“ตามที่มีประชาชนเรียกร้องขอให้เปิดบริการเพิ่มขึ้นจากวันหยุดราชการนั้น ใจจริงอยากจะทำเหมือนกัน แต่มีปัญหาเรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังมีไม่มาก เท่าที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็ได้อาศัยกำลังตำรวจที่ไม่ได้เข้าเวรไปให้บริการแทน ถือว่าเป็นงานที่หนักพอสมควร” ผกก.สภ.ต.ภูพิงค์กล่าว

ด้านประชาชนผู้ได้รับบริการหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นนโยบายที่ดีมาก ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งความมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ สามารถแจ้งความที่หน่วยบริการได้ทันที ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

“หากทางตำรวจจะเพิ่มหน่วยบริการขึ้นตามสถานที่ต่างๆ อีก และเปิดให้บริการทุกวันจะยิ่งดี เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก” ประชาชนรายหนึ่งกล่าว.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.