หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

อบรมสามล้อตุ๊กตุ๊ก เน้นมารยาท-แต่งตัวดี

Author by 8/04/16No Comments »

  ชาญชัย กีฬาแปง copy     หลังจาก สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด รวมทั้งสหกรณ์เดินรถอื่นๆ สัมมนาผู้ประกอบการ และขับรถสาธารณะ รถสองแถว และแท็กซี่ไปเร็วๆ นี้แล้ว เพื่อเข้าสู่โหมดการจัดระเบียบ ทั้งในเรื่องไม่โก่งราคาค่าโดยสาร ไม่จอดรถที่ห้ามจอด รวมทั้งการแต่งตัว และกิริยามารยาทที่ดีไปแล้ว

ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ก็หันมาจัดระเบียบรถสามล้อเครื่องหรือรถตุ๊ก ๆที่มีอยู่ในเมืองเชียงใหม่ประมาณ 1,200 คันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ตามโครงการ “จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวินัยจราจรและจิตสำนึกผู้ให้บริการ สำหรับผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่อง” ที่โรงแรมเดอะปาร์ค ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อตอกย้ำถึงการให้บริการที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเรื่องการคิดค่าโดยสาร การแต่งกายสุภาพสุภาพ การพูดจาด้วยมารยาทที่ดีต่อผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ที่จะมีคนมาเที่ยวจำนวนมาก และขอให้ทำไปตลอดยิ่งดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายขอรัฐบาล และ คสช.ที่กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลควบคุมรถสาธารณะทุกประเภท

การอบรม สัมมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ สหกรณ์สามล้อล้านนา จำกัด ผู้ประกอบการ เจ้าของอู่รถ และคนขับรถสามล้อรับจ้างเข้าร่วมกว่า 200 คน โดย พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ พ.ท.ณัฐนันท์ สุขะหุต รองหัวหน้ากำลังพลกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มทบ.33 และนายชาญชัย กีฬาแปง   ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวินัย จราจร และจิตสำนึกผู้ให้บริการสำหรับผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่อง โดยขอให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถทุกราย คนขับรถสามล้อทุกคน ให้ความร่วมมือเพื่อเเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมกำกับดูแลรถ สาธารณะทุกชนิดโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ จะต้องไม่ให้มีปัญหาหรือการร้องเรียนเข้ามา

สำหรับเจ้าภาพหลักคือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัยกีฬาแปง กล่าวว่า จากปัญหาหลายด้านเรื่องบริการรถสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัด เชียงใหม่ นับแต่นี้ไป ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้เคร่งครัด ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องควบคุมกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ นับตั้งแต่กิริยามารยาทการพูดจา และการแต่งกายของคนขับรถต้องปรับปรุงให้ดี การรู้จักระเบียบวินัยด้านการจราจร ไม่ใช้รถผิดกฎหมายมาให้บริการ สภาพของรถต้องพร้อม ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย สำคัญอีกเรื่องคือ ค่าโดยสารต้องเป็นธรรมตามที่ทางราชการกำหนดไว้

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ซึ่งขณะนี้รถสามล้อเครื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการจดทะเบียนประมาณ 1,200 คัน(มีแจ้งซ่อมหรือไม่ได้วิ่งส่วนหนึ่ง) เป็นของสหกรณ์ 50 คัน นอกนั้นเป็นของบุคลทั่วไป และยังมีรถสามล้อเครื่องส่วนบุคคลของบริษัทห้างร้าน และโรงแรมอีกจำนวนหนึ่ง แต่มีการจัดประเภทไว้รถส่วนบุคคลจะนำมาใช้รับจ้างไม่ได้ เช่นเดียวกับรถสามล้อเครื่องจังหวัดก็นำมาวิ่งในเชียงใหม่ไม่ได้ ส่วนคำถามที่มีมาตลอดคือจะขอจดทะเบียนรถสามล้อเครื่องใหม่ นายชาญชัยยืนยันว่า ยื่นขอได้แต่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากมีกฎกระทรวงห้ามไว้ หากจะให้เพิ่มโควตาขึ้นมาก็อยู่ที่การพิจารณาของระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรีเท่านั้น.