หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการครองราชย์

Author by 2/06/06No Comments »

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จฯ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เป็นที่ปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,สมาคม, ชมรม-สโมสร และองค์กรเอกชน ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เรื่อยมา จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณกลางเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ และ มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียน-นักศึกษา และ ประชาชนได้ชื่นชม

กำหนดทำพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 17 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รับเชิญเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ที่ชั้น 2 ลานกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จากนั้นจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทุกวัน เว้นวันหยุดในวันจันทร์

คุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล กรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ภาคเหนือ ที่ได้นำมาจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 ภาพ

โดยได้รวบรวมมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือ เช่น เจ้าไชยสุริวงค์ ณ เชียงใหม่, เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่, เจ้าพงษ์แก้ว ณ ลำพูน, คุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล และอีกหลายคน ที่ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี บางภาพหาดูได้ไม่ง่ายนัก

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก เจ้านายฝ่ายเหนือจึงมอบภาพถ่ายทรงคุณค่ามาจัดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสาขาอาชีพได้ชมเป็นกรณีพิเศษ

นิทรรศการถ่ายภาพที่จัดแสดงครั้งนี้ มีภาพถ่ายเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรก ปีพุทธศักราช 2501 ทรงประทับแรม ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ปัจจุบัน ขณะนั้นยังไม่มีการก่อสร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บนดอยสุเทพ

ขณะประทับแรมจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรตามพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระบารมี มีการจัดซุ้มรับเสด็จฯ ตามถนนสายต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่สวยงามยิ่ง

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่อีกหลายครั้ง ทรงนำพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เสด็จฯ มาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ บนพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ หลังการสร้างพระตำหนักเสร็จ

ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จฯ เยือนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งสุดท้าย รวมระยะเวลาร่วม 50 ปี หรือเกือบครึ่งศตวรรษ ล้วนเป็นภาพถ่ายพระราชกรณียกิจที่จะหาชมได้ยากยิ่งจากที่อื่น

นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ย้อนอดีตมีความสำคัญยิ่ง ที่ได้บันทึกไว้ทุกขั้นตอนทุกท้องถิ่นของเชียงใหม่ ให้พสกนิกรชาวไทยได้ชมด้วยความปลาบปลื้มปีติ

“เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะได้รับความร่วมมือจากเจ้านายฝ่ายเหนือทุกคน มอบภาพถ่ายพระราชกรณียกิจมาจัดแสดง ในวโรกาสมหามงคล 60 ปีทรงครองสิริราชสมบัติ” คุณหญิงเจ้าระวีพันธ์กล่าว.