หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เตรียมงานฉลองครบรอบ 600 ปี พระญาติโลกราช

Author by 22/12/06No Comments »

เรื่องราวของ “พระเจ้าติโลกราช” หรือ “พระญาติโลกราช” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งแห่งล้านนา บรรดาชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักมากนัก ทั้งที่เป็นกษัตริย์ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้เชียงใหม่อย่างเอนกอนันต์ ด้านการทำสงครามกอบกู้เมืองเชียงใหม่ ให้รอดพ้นจากการรุกรานของ ข้าศึก และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น

ตามประวัติที่ค้นคว้าโดย ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายเกริก อัครชิโนเรศ นักวิชาการอิสระ เขียนไว้ว่า พระเจ้าติโลกราช ประสูติเมื่อจุลศักราช 771 หรือ พ.ศ.1952 เป็นราชบุตรองค์ที่ 6 ของ พระญาสามฝั่งแกน

พระเจ้าติโลกราช จึงมีพระนามขณะยังเยาว์ว่า “ลก” ตามธรรมเนียมของคนโบราณนิยมเรียกบุตรชายคนที่ 6 เมื่อเจริญวัยตามสมควรจึงได้รับแต่งตั้งให้ไปครอง “เมืองพล้าววังหิน” ซึ่งเป็นอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน เป็นการเริ่มต้นของการทำหน้าที่บริหารราชการเมือง ขณะยังเยาว์วัย

ต่อมาพระเจ้าติโลกราชได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 10 ในราชวงศ์มังราย เมื่อ จ.ส.804 หรือ พ.ศ.1985 ขณะที่มีพระชนมายุได้ 33 พรรษา ทรงกรำงานศึกเป็นระยะๆ รวมถึง 12 ครั้ง นับแต่ปี พ.ศ.1986 ถึงปี พ.ศ.2029

การทำสงครามกับหัวเมืองต่างๆ มักจะเป็นการกำราบหัวเมืองให้อยู่ในพระราชอำนาจ แม้ว่าจะใช้จ่ายทรัพย์สินในการทำสงครามไปจำนวนมาก แต่ก็ได้ทรัพย์สินจากเมืองที่ยอมศิโรราบมาอยู่ในพระราชอำนาจ มาเสริมความมั่นคงมั่งคั่งแก่เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างดี

ขณะพระเจ้าติโลกราชครองเมืองเชียงใหม่ ได้ถูกข้าศึกกรีฑาพลมาตีเมืองหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถกระทำการได้สำเร็จ พระองค์ทรงนำทหารสู้ศึกอย่างห้าวหาญเก่งกาจ รักษาเมืองไว้ได้ตลอดมา และมีหลายหนที่พระเจ้าติโลกราช นำทัพไปตีเมืองต่างๆ ในภาคเหนือ เคยทำสงครามกับเมืองน่านนานถึง 6 ปี
จากกิตติศัพท์อันเกรียงไกรในการทำสงครามของพระองค์ ที่ไม่เคยเพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรูใด ทำให้เหล่าข้าศึกเกิดความเข็ดขยาด ไม่กล้ามาราวีในระยะต่อมา

ในช่วงพระองค์ปกครองเมืองเชียงใหม่ นอกจากการทำศึกสงครามแล้ว ยังได้มีกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสด็จออกทรงผนวชในนิกายลังกาใหม่ เมื่อ พ.ศ.1989 ทรงโปรดให้สร้างวัดป่าแดง อ.เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1995 โปรดเกล้าให้สร้างวัดมหาโพธาราม หรือ วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ1999

หลังจากนั้นได้โปรดเกล้าให้หมื่นด้ามพร้าคต ทำการบูรณะพระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2018 และฉลองพระเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.2024 เสด็จไปนมัสการพระธาตุลำปาง เมื่อ พ.ศ.2022 เป็นต้น

ในการปกครองแผ่นดินเชียงใหม่ พระองค์ได้ทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อปกป้องไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกราน และในขณะเดียวกันทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา จนล่วงเข้าสู่ชราภาพ และทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.2030

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2553 จะครบรอบ 600 ปีของ พระเจ้าติโลกราช หรือ พระญาติโลกราช เหล่านักวิชาการ, นักประวัติศาสตร์ และตัวแทนองค์กรต่างๆ ในเชียงใหม่ ต่างรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์ ทรงมีต่อเมืองเชียงใหม่ จึงได้เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

นายเกริก อัครชิโนเรศ และ นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะมีการจัดเสวนาเรื่องราวของ พระเจ้าติโลกราช ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 โดยเชิญพระเถระผู้ใหญ่ และนักวิชาการ, นักประวัติศาสตร์ รวมทั้งตัวแทนองค์กรต่างๆ มาร่วมการเสวนา พร้อมหารือถึงกำหนดวันจัดงานเฉลิมฉลอง

กิจกรรมจะมีอะไรบ้าง จะได้หารือกันที่วันประชุมเสวนาอีกครั้งหนึ่ง.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.