หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯยิ่งใหญ่ บวชพระ 61 รูป-ห่มพระธาตุ 61 เมตร

Author by 4/04/15No Comments »

IMG_1480         วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยอีกวาระ เมื่อมีงานเฉลิมฉลองในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่าง สวมใส่เสื้อสีม่วง และมีตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ สธ (สิรินธร) อย่างหลากหลาย พร้อมกันนั้นมีกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและประโยชน์อย่างมากมาย ขณะเดียวกัน ธปท.ได้จัดพิมพ์ธนบัตรฉบับละ 100 บาท มีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์บนธนบัตร โดยเปิดให้แลกได้ตามธนาคารต่างๆ ด้วย

สำหรับชาวเชียงใหม่ ปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่หลายภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาของพระองค์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และนำพระไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ ต.ป่าไผ่ อ.สันทรายเป็นเวลา 9 วัน

วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระจำนวน 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 มีทั้งนักท่องเที่ยว และศรัทธาประชาชน ญาติมิตรผู้เข้าร่วมบวชร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากนั้นพระพี่เลี้ยงได้แบ่งหน้าที่หลายชุด เพื่ออบรมพระนวกะ ให้อยู่ปฏิบัติ ธรรมบนวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เป็นเวลา 61 วัน

IMG_1487       ภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะศรัทธาประชาชน กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9 ดอยสุเทพ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศได้เตรียมการพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุดอยสุเทพ พอถึงเวลา 17.30 น. จึงมีพิธีแห่ผ้าห่มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความยาว 61 เมตร จากลานชมวิวไปรอบๆปทักษินชั้นล่างของพระบรมธาตุ แล้วขึ้นสู่พระบรมธาตุ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี พร้อมคณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุดอยสุเทพ และคณะศรัทธา กลุ่มแม่บ้านจำนวนมาก

เมื่อขึ้นไปถึงหน้ากำแพงแก้วพระบรมธาตุ พระธรรมเสนาบดี ได้ประกอบพิธีถวายต้นผึ้งต้นดอก หมากสุ่มหมากเป็ง ต้นเทียน ถวายสักการะพระบรมธาตุ พร้อมคำสวดบูชาพระธาตุ แล้วเชิญผ้าห่มพระธาตุเข้าสู่องค์พระธาตุ ภายในกำแพงแก้ว โดยมอบให้นายอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ห่มผ้าพระบรมธาตุ และติดตราสัญลักษณ์พระนามภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

จากนั้น คณะสงฆ์จำนวน 61 รูปนำโดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ได้เจริญพระพุทธมนต์ และสืบชาตาหลวงถวาย โดยตั้งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไว้ภายในพระวิหารหลวง ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จนเสร็จพิธี เวลาประมาณ 20.00 น. นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพร บริเวณลานชมวิว พร้อมการพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีการแสดงดนตรีประสานเสียง แสดงแสง สี เสียง และโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมชมจำนวนมาก รอบ ๆ บริเวณงานยังมีการเปิดกาดหมั้วครัวฮอมให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีด้วย

 IMG_1486         พระธรรมสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพที่ทรงคุณต่อบวรพระพุทธศาสนา และงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมาย พระองค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอกทัคคะด้านนี้ และทางราชการยังได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายอย่างพร้อมเพรียงกันในคราวนี้.

บุณย์ มหาฤทธิ์ / เรื่อง-ภาพ