หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เยอรมันสวนกระแสขยาย ทุ่ม 80 ล้านตั้งโรงงาน ชม.

Author by 23/10/15No Comments »

รูปสกุ๊ป2498.58 copy      ท่ามกลางความวิตกของนักธุรกิจ และนักลงทุนชาวต่างประเทศ ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว และเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังมีปัญหา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจึงชะลอการลงทุน และการจ้างงานลดลง ตามข้อมูลของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนไม่กี่วันก่อน แต่กลับปรากฏว่า มีทุนจากนักธุรกิจชาวเยอรมันนี เพิ่มการลงทุนในลำพูน และเชียงใหม่แทน เพราะเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะกลับมาดี และเป็นโอกาสที่ต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่บัดนี้…

ล่าสุด H.E. Mr.Peter Prugel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท บูลชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ซึ่งมีนายโทมัส อังเดรียส์ ซิมเฟอร์ เป็นกรรมการผู้จัดการฯ และนางซาบิเน่ ซิมเฟอร์ ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ งานนี้ผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมพิธี อาทิ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ Hagen E.W. Dirksen กงสุล กิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่, Dr. Roland Wein ผู้แทนหอการค้าไทย – เยอรมัน และนายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เป็นต้น เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงงานในท้องที่ตำบลแช่ช้างของสันกำแพงอย่างเป็นทางการ

บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ณ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายโทมัส อังเดรียส์ ซิมเฟอร์ สัญชาติเยอรมัน ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบกิจการประเภทผลิตแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้รับการส่งเสริมจาก บีโอไอ, การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18000 ปัจจุบันได้ขยายกิจการมาเปิดสำนักงานใหญ่และโรงงานที่ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพนักงานทั้งหมด 300 คน ชาวไทย 280 คน และชาวต่างชาติ 20 คน ประกอบด้วยสัญชาติเยอรมัน, อเมริกัน, อังกฤษ, สวิสเซอร์แลนด์, ฟิลิปปินส์, อิตาลี, แม็กซิกัน, โรมาเนีย, รัสเซีย, ปากีสถาน และอินเดีย

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจด ทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 90 % ส่งออกยังประเทศในกลุ่มยุโรป อาทิเช่น เยอรมันนี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยมและสวิสเซอร์แลนด์ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำการผลิตแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์คุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และของประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป.