หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

10 ข่าว รอบปี 2550

Author by 30/12/07No Comments »

คงจำกันได้ ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงชื่นชมกับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นที่เชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ เพราะเป็นงานจัดเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา งานดังกล่าวจัดขึ้น 3 เดือนปลายปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นมกราคม 2550 ความประทับใจของชาวเชียงใหม่ในขณะนั้นยังรวมถึงพระราชอาคันตุกะอย่างเจ้าชายจิกมี แห่งภูฏานที่เสด็จมาเยือนถิ่นเวียงพิงค์ ขณะที่ความไม่เป็นปลื้มของชาวเชียงใหม่คือโครงการสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 11 สี่แยกศาลเด็ก และสี่แยกข่วงสิงห์ที่ถูกทิ้งงานมานานแรมปี และเรื่องอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น สำหรับรอบปี 2550 กองบรรณาธิการ “ไทยนิวส์” รวบรวมสรุป 10 ข่าวเด่น ซึ่งมีทั้งความไม่ประทับใจ และความพอใจ ไว้ดังนี้

1. ความไม่คืบหน้าใครจะดูแลพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 470 ไร่ ภายหลังเสร็จสิ้นงานมหกรรมพืชสวนโลกลงเมื่อ 31 มกราคม 2550 เนื่องจากพื้นที่จัดงานอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปอาศัยพื้นที่และดูแล และเปลี่ยนชื่อเป็น “สวนเฉลิมพระเกียรติ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมและมีกิจกรรมต่างๆเป็นครั้งคราว หลังสุดคือการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาช่วงเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบางส่วนก็ยังมีปัญหา รวมทั้งผลประกอบการของสวนสัตว์ใหญ่โตแห่งนี้รอบปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีขึ้น ทั้งสองพื้นที่ถือเป็นการลงทุนมโหฬารมากกว่า 3 พันล้านบาท แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมองไม่เห็นอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

2. ปัญหาหมอกควันรุนแรงที่สุด เริ่มก่อปัญหาจริงๆ ปลายกุมภาพันธ์ จนกระทั่งต้นมีนาคม 2550 เกิดสภาพอากาศปิดปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ลามไปถึงลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย โดยเฉพาะวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่สภาพอากาศเลวร้ายที่สุด จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนปนเปื้อนอยู่ในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บางวันสูงถึงกว่า 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จึงประกาศแจ้งเตือนผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เด็กและคนชราระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่นอกตัวอาคารเป็นเวลานาน ตามปกติถ้าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เกินค่ามาตรฐานเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเกินต่อเนื่องกัน 2-3 แล้ว ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ทางจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองท้องถิ่น จึงได้นำหน้ากากปิดจมูกและปากออกแจกจ่ายประชาชน จนกระทั่งปลายเดือนมีนาคม นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ขึ้นมาประชุมที่เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนหลายครั้ง

ข้อมูลคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ของกรมควบคุมมลพิษช่วงระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2550 ระบุว่า ในวันที่ 1 มีนาคม อากาศเมืองเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปนเปื้อนในอากาศ 149 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานที่อยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ 2 มีนาคม 2550 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปนเปื้อน 196.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ 3 มีนาคม 2550 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปนเปื้อน 169.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ 4 มีนาคม 2550 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปนเปื้อน 175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ 5 มีนาคม 2550 มีค่าฝุ่นละอองปนเปื้อน 197.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถัดจากนั้นมีฝุ่นละอองสูงกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอีกหลายวัน จึงมีการนำเครื่องบินขึ้นพ่นน้ำแก้ไขปัญหาได้บ้าง จนกระทั่งเมษายนมีฝนตกลงมาคลี่คลายสถานการณ์ไปได้

3. กระแสจตุคามขึ้นเร็วลงเร็ว ตั้งแต่ต้นปี 2550 เกิดกระแสความนิยมวัตถุมงคลชื่อ “จตุคาม รามเทพ” จากภาคใต้ขึ้นมาถึงเชียงใหม่ เริ่มมีการจัดสร้างและปลุกเศกในจังหวัดเชียงใหม่ราวต้นเดือนเมษายน จากวัดไชยสถาน อ.สารภีโดยพระครูวรวรรณาภรณ์ (หลวงพ่ออินทร์คำ อินทวัณโณ) ก่อนแล้วจึงจัดสร้างขึ้นมากมายแทบทุกอำเภอทุกตำบลก็ว่าได้ ที่โด่งดังสุดคือรุ่น “ก๊ำพระธาตุ” สร้างจำนวน 1 ล้านองค์ตั้งเป้าให้ได้เงิน 400 ล้านบาท เพื่อนำบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพอีกส่วนหนึ่งจัดสร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสูง 60 เมตรเชิงดอยสุเทพ(วัดผาลาด) การสร้างจตุคามฯ ฮิตสุดๆ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ครั้นถึงกันยายนกระแสก็เริ่มตก ที่จัดสร้างภายหลังลงทุนประกอบพิธีกรรมต่างๆหลายล้านบาทแต่ขายไม่ออก บางสำนักหันไปสร้างพระพิฆเนศวร์ เช่นวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด สร้างพระผงอินทขิลและกุมภัณฑ์ของวัดเจดีย์หลวง และพระผงรูปเหมือนเกจิอาจารย์อื่นๆ รวมแล้วเฉพาะที่เชียงใหม่น่าจะมีการจัดสร้างประมาณ 100 รุ่น มีเงินสะพัดจากการนี้หลายพันล้านบาท ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากโรงงานปั๊มพระและกรอบพระว่ามีการเบี้ยวไม่ชำระเงินด้วย

4. แรงงานต่างด้าวเต็มเมือง การต่ออายุแก่แรงงานต่างด้าว 3 ชาติลาว กัมพูชา และพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศหลายครั้งอันเนื่องจากแรงงานในประเทศมีไม่พอ ส่งผลให้มีแรงงานเถื่อนทะลักเข้ามามากมายโดยเฉพาะแรงงานพม่า และชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ไม่มีทะเบียนหรือบัตรใดๆ แรงงานดังกล่าวเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่กับนายจ้างหรือเช่าบ้าน-หอพักอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ และตามอำเภอรอบนอกทุกแห่ง บ่อยครั้งมีการก่อคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่านายจ้าง จับตัวลูกนายจ้างเรียกค่าไถ่โดยอ้างว่าแก้แค้นที่นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงงาน นอกจากนั้นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาก่อนหน้าก็เริ่มมีเงินทองซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไปก่อคดีต่างๆ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ฉกชิงวิ่งราว เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแล้วผลักดันออกก็กลับมาอีก หลังสุด พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ ผบช.ภ. 5 สั่งให้ทุกท้องที่กวดขันอีกครั้งปลายปีที่ผ่านมาพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบหลายร้อยคัน เนื่องจากมีคดีโจรกรรมรถเกิดขึ้นจำนวนมาก

5. ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาด การประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลชุดที่แล้วหลายรอบ ไม่เป็นผลเพราะปรากฏการทะลักไหลของยาบ้า และเฮโรอีนจากชายแดนพม่าเข้าสู่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาถึงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็เกิดอาการ “ปล่อยเกียร์ว่าง” ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ผลจึงทำให้ยาเสพติดกลับมาระบาดเหมือนเดิมอีก พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ขณะเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ระบุว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือในห้วงปี 2550 พบแหล่งผลิตแบบถาวรมีแนวโน้มลดลง แต่แหล่งผลิตชั่วคราวมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตามแนวชายแดนพม่า และ สปป. ลาวมีมากขึ้น และว่าแนวโน้มการผลิตตามออเดอร์จะมากขึ้น ซึ่งแหล่งผลิตเดียวกันสามารถผลิตได้ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอีน

6. แก้สภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่า แม้ว่าปี 2550 เมืองเชียงใหม่รอดพ้นจากอุทกภัยใหญ่ แต่หลายอำเภอรอบนอกของเชียงใหม่ก็เผชิญกับน้ำท่วม โดยเฉพาะอำเภอแม่วาง แม่แจ่ม และจอมทองบางส่วน วันที่ 20-21 กันยายนเกิดอุทกภัยในอำเภอแม่วางขึ้นรอบแรก จากนั้นปลายเดือนถึงต้นตุลาคมเกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันเกษียณอายุนายอำเภอ (นายจเร เสาร์สุวรรณ) ทำให้ยังต้องทำงานช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่-เหล่ากาชาด-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำสิ่งของพระราชทานเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเป็นการด่วน อย่างไรก็ตามปี 2550 เป็นปีที่มีการจุดกระแสความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดความผันผวนของสภาวะอากาศไปทั่วโลก ซึ่งในงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาบรรยายได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสู้สภาวะโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกป่า” ขึ้นให้มากที่สุด ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2551-2554 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นต้น บางรายการได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดต้องดำเนินการเร่งด่วน

7. เปลี่ยนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อ 4 พฤษภาคม มีวาระการประชุม 12 วาระ และที่เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่ความไม่พอใจของสมาชิกสภาเทศบาล 19 คน ไม่สามารถเปิดประชุมต่อไปได้ทำให้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี ประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางที่ประชุม จากนั้น กกต.จังหวัดจึงประกาศวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 24 มิถุนายน มีผู้เข้าชิงชัยหลายคนรวมทั้งนายบุญเลิศ แต่ผลคะแนนออกมา รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ บุตรสาวของนายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ นายก อบจ.ได้รับคะแนนสูงสุด แต่ติดปัญหาตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งเมื่อ กกต.ประกาศถอนสิทธิ เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาล ต่อมา รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ร้องคัดค้านต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลให้คุ้มครองสิทธิได้ชั่วคราว จนกระทั่งได้รับเลือก กระทั่งบัดนี้ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดยังไม่ตัดสิน

8. การรุกของห้างยักษ์ใหญ่ รอบปี 2550 มีการเปิดสาขาของห้างยักษ์ใหญ่ขึ้นทั่วประเทศจำนวนมาก แต่สำหรับที่เชียงใหม่ มีการเปิดห้างเทสโก้โลตัสขึ้นเกือบทุกอำเภอ ที่ได้รับการต่อต้านมากมีทั้งอำเภอแม่แตง จอมทอง และฝาง สำหรับที่ฝางในวันที่ 20 กรกฎาคมมีพิธีเปิดห้างวันแรกมีประชาชนแห่เข้าไปซื้อของอย่างเนืองแน่น จากนั้น 21 พฤศจิกายน ห้างบิ๊กซี ก็เปิดสาขาใหญ่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดงอีกแห่ง ถัดมา 19 ธันวาคม ห้างแมคโครก็สยายปีกไปลงบนถนนเดียวกันและใกล้ๆกันเหมือนตีวงล้อมสกัดลูกค้าห้างโลตัส ขณะเดียวกันโลตัสยังซุ่มเงียบเปิดสาขาบ่อสร้างขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น-อีเลฟเว่น ก็เปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามย่านชุมชนครบทุกอำเภอเฉพาะในตัวเมืองและชานเมืองมีกว่า 200 แห่ง ขณะที่ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ 5 ดาว โรงแรมแชงกรีล่าก็เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ 22 ธันวาคมด้วยเงินลงทุนถึง 5 พันล้านบาทบนเนื้อที่ 17 ไร่ถนนช้างคลาน ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดปรับขึ้นไปเกินลิตรละ 30 บาท

9.ชาวเชียงใหม่ตื่นตัวใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบปี 2550 มีการลงคะแนนเสียงครั้งใหญ่พร้อมกันสองครั้ง คือการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 19 สิงหาคม ครั้งนั้นชาวเชียงใหม่ออกไปใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 70 และเกินกว่าครึ่งลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจการก่อปฏิวัติล้มรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการไม่บรรจุคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ ต่อมาการเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด 23 ธันวาคม เชียงใหม่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 1,149,321 คน มาลงคะแนน 956,206 คนคิดเป็นร้อยละ 83.20 สูงสุดเท่าที่เคยปรากฏเป็นอันดับสองของประเทศรองจากลำพูนซึ่งมาใช้สิทธิถึงร้อยละ 87.07

10. ปิดฉากทางลอดเจ้าปัญหาข่วงสิงห์-ศาลเด็ก การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดของเชียงใหม่ที่มีปัญหา 2 แห่งคือทางลอดศาลเด็ก และข่วงสิงห์มูลค่ารวมกันประมาณ 800 ล้านบาทถูกทิ้งร้างแรมปี ในที่สุดกรมทางหลวงตัดสินใจให้หน่วยงานสร้างสะพานและทางหลวง 2 แห่งเข้าดำเนินการเสร็จภายใน 7 เดือน กระทั่งเมื่อ 26 ธันวาคม พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ รมว.กระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานเปิดทางลอดทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ เป็นการปิดตำนานทางลอดเจ้าปัญหา และพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองของภาคเหนือตอนบนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยทางลอดทางแยกศาลเด็ก ระยะทาง 1 กิโลเมตร มีช่องทาง 6 ช่องทางจราจร ติดตั้งแสงสว่างและระบบระบายน้ำ ส่วนทางลอดทางแยกข่วงสิงห์ ระยะทาง 1.75 กิโลเมตร มี 6 ช่องทางจราจร ติดตั้งแสงสว่างและระบบระบายน้ำ

นอกจากข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีกรณีอื่นๆ ที่ควรบันทึกไว้เช่นกัน เช่นการผสมพันธุ์หมีแพนด้าคู่ขวัญ หลินฮุ่ย และช่วงช่วง ซึ่งรัฐบาลจีนให้ยืมมาจัดแสดง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ แต่เมื่อผสมพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ได้ก็พยายามผสมเทียม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้า น.ส.จาง อวี้ จากประเทศจีนมาร่วม แต่ก็ยังไม่ได้ผลคาดว่าต้นปีใหม่นี้จะใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่ง ในรอบปีที่ผ่านมามีการแต่งตั้ง ผวจ.เชียงใหม่ นายวิชัย ศรีขวัญ เป็นอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นที่ผิดความคาดหมายไปตามๆกัน มีคดีแชร์ข้าวสาร ซึ่งเริ่มระบาดจากเชียงใหม่และปรากฏขึ้นทั่วประเทศ คดีอยู่ในระหว่างดำเนินการของกรมสอบสวนพิเศษหรือดีเอสไอ. ด้านคณะสงฆ์เชียงใหม่ก็สนับสนุนโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดร้างของพระเทพวรสิทธาจารย์ เป็นแห่งที่ 10 ล่าสุดคือการฟื้นวัดปันเสาเฉลิมพระเกียรติติดกับศูนย์มาลาเรีย และที่น่าสนใจอีกเรื่องคือปัญหาการก่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน การค้ามนุษย์ การที่เด็กกระทำผิดมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ายกำลังร่วมแก้ไขอย่าง กระตือรือร้น.

ทีมข่าวไทยนิวส์ / รายงาน.