หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

30 ส.ค.51 ครบ 50 วัน ทำบุญศพ พระพุทธพจนวราภรณ์

Author by 29/08/08No Comments »

งานบำเพ็ญกุศลศพพระพุทธพจนวราภรณ์ หรือหลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 (ธ) พระมหาเถระผู้ใหญ่ชั้นหรัณยบัตรหรือรองสมเด็จพระราชาคณะของภาคเหนือ หลังจากมรณภาพลงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ต่อมาได้รับพระราชทานน้ำสรงศพ และโกศแปดเหลี่ยม พร้อมพิธีสรงน้ำศพ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้แทนพระองค์ โดยในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 เป็นพิธีการในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง และนับเป็นครั้งแรกที่ศรัทธาสาธุชนในภาคเหนือได้เห็นแบบอย่างการสวดโดยพระพิธีธรรมแบบหลวงนั้น

ต่อมาระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก็ทรงรับเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่จันทร์ตลอด 3 วัน โดยผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธี ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ มี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผวจ. เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี จากนั้นจึงได้เปิดให้หน่วยงาน สถาบัน กลุ่ม คณะบุคคลต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสงฆ์ และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ที่ ผวจ.เชียงใหม่แต่งตั้งครั้งแรก มีพระราชเจติยาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ เป็นประธาน และนายจำลอง กิติศรี ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝ่ายฆราวาส กำหนดให้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพครบปัญจมวาร หรือ 50 วันในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่จันทร์ กุสโล กำหนดไว้ในปี 2552 ภายหลังจากงานฉลองสมโภชพระวิหารหลวงเสร็จสิ้นก่อน

ดังนั้น งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วันที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ จึงเป็นงานใหญ่อีกวันหนึ่ง ซึ่งพระครูวิเชียร สมัตถิโก เลขานุการวัดเจดีย์หลวงฯ แจ้งว่า ได้อาราธนาพระมหาเถระ พระเถระทั่วภาคเหนือ 91 รูป เท่าอายุหลวงปู่มาสวดมนต์ เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เสร็จพิธีแล้วถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรประมาณ 500 รูป เปิดโรงทานสำหรับศรัทธาประชาชน ภาคค่ำ 20.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่าง ๆ หลังจากเสร็จงานครบรอบ 50 วันแล้ว ก็ยังไม่ได้ปิดศพหลวงปู่ แต่จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์ อันเป็นวันที่หลวงปู่มรณภาพ และเปิดในวันที่มีเจ้าภาพ ส่วนวันอื่นๆ เปิดให้ศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ได้กราบหลวงปู่ทุกวัน

นายจำลอง กิติศรี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กล่าวว่า พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระพุทธพจนวราภรณ์ครบปัญจมวาร ได้เรียนเชิญ ผวจ.เชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการไปร่วม พร้อมกันนั้นนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผวจ.ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดงานศพหลวงปู่แล้ว ประกอบด้วยตัวแทนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกันทำงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันทำบุญครบรอบ 100 วัน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2551 อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลฯ กระชั้นเข้ามาจากเดิมเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. จากเดิมเวลา 20.00 น. สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงฯ ได้กำหนดไว้กว้างๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยให้ดำเนินการหลังจากมีงานฉลองสมโภชพระวิหารหลวงที่จะมีขึ้นเดือนมีนาคมปีหน้าเช่นกัน.

บุณย์ มหาฤทธิ์ / เรื่อง-ภาพ