หน้าหลัก » แวดวงมวยเมืองเหนือ

แวดวงมวยเมืองเหนือ ประจำวันอังคารที่ 3 มิ.ย. 57

          แวดวงมวยเมืองเหนือสังคมแวดวงมวยเมืองเหนือ ประจำวันอังคารที่  3 มิ.ย. 57 *** ข่าวดีสำหรับบุคคลที่รักมวยไทย  สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูมวยไทยระดับ C hcense ประจำปี  2557  โดยในปีนี้จะดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2557 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1)  มิวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีหรือเทียบเท่า (2)  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริตโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคอันซึ่งสังคมรังเกียจ  (3)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านมวยไทยตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ***  (1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (2)  สำเนาบัตรประชาชน(3)  สำเนาทะเบียนบ้าน (4) ใบรับรองแพทย์(5) สำเนาวุฒิการศึกษรา (6)  ผลงานด้านมวยไทย (อาทิ ประวัติการชกมวย ผลงานทางด้านมวยไทยที่เกี่ยวข้อง) ถ้ามี โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ฯ(ชั้น7)  ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 (ค่าธรรมเนียมการอบรม 2,000 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2186-7111 ต่อ 8553  ผอ.เดช  ใจกล้า ให้ข่าวมา.

มนูศักดิ์