หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง คนท้องถิ่น” 11 มิถุนายน 2557

Author by 11/06/14No Comments »

thainews180          คมในฝักเข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น….๐๐ยังวนเวียนอยู่ในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจอกันวันก่อน มนตรี เดชะปัญ อดีตนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ยันยังไม่เบื่อการเมืองท้องถิ่น จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ สมัยหน้าปลายปี 2558 ในฐานะหัวหน้า กลุ่มประชาอาสาพัฒนา ตำบลสันปูเลยกำลังเลือกเฟ้นหาลูกทีมคุณภาพเตรียมลงสมัคร….๐๐ นิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย บอก คมในฝักทางคณะผู้บริหารนำโดย สว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีฯ ณรงค์ เชียงใหม่ ที่ปรึกษานายก เตรียมหารือสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดซื้อที่ดินสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพื่อให้บริการประชาชน แบบครบวงจร และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น….๐๐ด้าน  อุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ ไปแล้ว เมื่อตอนบ่าย 9 มิถุนายน 2557 พร้อมแนะนำทีมบริหารอย่างเป็นทางการ    ประกอบด้วย อดุลย์  เตชะ และ ฉลอง เครื่องนันตา เป็นรองนายกเทศมนตรี จีรพันธ์ โปธามูล เป็นเลขานายกฯ และวุฒิภัทร มูลศรี เป็นที่ปรึกษานายกฯ.