หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง คนท้องถิ่น” 16 มิถุนายน 2557

Author by 16/06/14No Comments »

thainews180           ”ราชสีห์“(หนุ่ม) เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหว บุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภาคเหนือ …..ฑฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร     บุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายก อบจ.เชียงใหม่  นั่งหัวโต๊ะเปิดสัมมนาหลักสูตร การปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง  พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด หลายวันก่อน …..ฑฑนพดล เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต. นำคณะต้อนรับ วาสนา บุญทรงสันติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พะเยา ในโอกาสนำคณะข้าราชการ รวม 20 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี  …..ฑฑแฮปปี้เบิร์ดเดย์เมื่อ 10 มิ.ย.57 เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ นัดเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทสนมสังสรรค์กันพอ หอมปากหอมคอ ที่ขาดไม่ได้ อุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ พร้อมศรีภรรยาไปร่วมอวยพรให้เจ้าของงานด้วย ….. ฑฑ ด้าน อานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี สมพงษ์ ละใจมา และสุพรรณ แก้วดวง เป็นรองนายกฯ และมยุรี แก้วดวง ทำหน้าที่เลขานายกฯ แต่ละคนผ่านงานมีประสบการณ์มากมาย พร้อมรับใช้ประชาชนในตำบล.