หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง คนท้องถิ่น” 18 มิถุนายน 2557

Author by 18/06/14No Comments »

thainews180          คมในฝัก เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น….ณณเป็นคลื่นลูกใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบ นโยบายให้กองงานต่างๆ ในสังกัด ต้องให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความประทับใจกลับไป….ณณ ได้รับฉายาใหม่  ”จอมโปรเจ็คก์เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย คนคิดเร็ว ทำเร็ว ไม่หยุดอยู่กับที่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย คนเฒ่าฟ้อน ละอ่อนวิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริเวณรอบหนองบัวพระเจ้าหลวง จากนั้นจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง….ณณ ด้าน นันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ในฐานะประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นฯ อ.ดอยสะเก็ด เตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจำเดือน ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย วาระสำคัญจะมีการเลือกประธานชมรมฯคนใหม่…. ณณล่องสายใต้ ..ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อ.ฮอด สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  รณรงค์ให้ประชาชนคว่ำภาชนะ  เช่น ยางรถยนต์ กะลา ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน.