หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง คนท้องถิ่น” 30 กรกฎาคม 2557

Author by 30/07/14No Comments »

thainews180          ”คมในฝัก เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****แขกขึ้นเรือนเยือนถิ่น เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ม้วน เขียวอุบล นายกเทศ มนตรีตำบลหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี นำคณะขึ้นเหนือมาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักกองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยมี นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับอบอุ่น****หลังจากฝ่าด่านหินเข้ามานั่งเก้าอี้ใหญ่อีกสมัย    สุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร สั่งเดินเครื่องงานทุกด้าน ให้ประชาชนในพื้นที่ประทับใจ ด้วยวิสัยทัศน์ไม่แพ้ผู้บริหารท้องถิ่นชายอกสามศอก****ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สันทราย ผนึกกำลังกันเตรียมงานปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือ ธรรมะสัญจร ระหว่าง 3 ส.ค.-8 ต.ค.57 ขาดเพียง 3 อปท.ในพื้นที่ ไม่ร่วมสังฆกรรม เนื่องจากไม่ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ  แปลกแต่จริง****..ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เปิดสภากาแฟยามเช้า บริเวณลานสำนักงานเทศบาลฯ มีแกนนำชาวบ้าน อดีตข้าราชการ และประชาชน ไปตั้งวงเสวนากันตามถนัด ได้ทั้งแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น    และความปรองดองสมานฉันท์.