หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง ฅนท้องถิ่น” 17 กันยายน 2557

Author by 17/09/14No Comments »

thainews180     คมในฝัก เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ทรงศักดิ์ วังธิยอม ประธานสภาอบจ.ลำพูน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ผ่านความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ไปอย่างฉลุย เมื่อ 15 ก.ย. **** ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มายัง ไทยนิวส์ คมในฝัก ได้รับวารสารประชาสัมพันธ์ และรายงานประจำปี ถึงมือเรียบร้อยแล้ว****วิถีชีวิตรับราชการต้องย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป คนึงนิจ ดาวเวียงกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลแม่คือ เตรียมย้ายเก้าอี้ไปรับตำแหน่งเดียวกันที่เทศบาลตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง คนดีมีฝีมือคงมีโครงการดีๆที่ประชาชนในชุมชนจะต้องประทับใจในผลงาน ****เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 22 ก.ย. นี้ ณรงค์ เชียงใหม่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย   บรรจง คิดชัย เหยี่ยวข่าวไทยนิวส์ ฝากอวยพรให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้น ส่วนเจ้าตัวเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองในหมู่เพื่อนสนิทมิตรสหาย แต่จะเป็นสถานที่ใดโทรถามไถ่กันเอง****สุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ คาดว่าจะเริ่มในปีงบประมาณ 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลที่มาติดต่อราชการ****โด่งดังเป็นพลุ หลังจาก เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนชราบาล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างจังหวัด เพื่อนำไปเป็นแม่แบบ ล่าสุด ลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อยกคณะมาดูงานธนาคารความดี   คงนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นสืบไป****ด้าน อนุสรณ์ ไม้สน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ลุยทำงานเพื่อท้องถิ่น เพื่อประชาชน ทั้งงานราษฎร์งานหลวงชนิดไม่มีวันหยุด หากไม่เบื่อการเมืองท้องถิ่นเสียก่อน ในอนาคตหากปรารถนาเก้าอี้ตัวใหญ่ยังพอมีหวัง**** ส่วน เสน่ห์ สุภาษิต นายก อบต.แช่ช้าง บริหารงานในองค์กรอย่างสบายใจหายกังวล แม้มีลูกทีมเพียง 1 ใน 3 ของสภา เพราะ ส.อบต.ทุกคนล้วนมีอุดมการณ์เดียวกันคือมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แถมได ..สมบัติ นุสุริยา ปลัด อบต.ผู้มีความรู้ประสบการณ์มากมาย คอยรับนโยบายปฏิบัติไม่มีขัดข้อง.