หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง ฅนท้องถิ่น” 22 กันยายน 2557

Author by 22/09/14No Comments »

thainews180          ราชสีห์“(หนุ่ม) เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…..XX พรชัย คะนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบล ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาการในด้านสังคม รวมทั้งการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง และกิจกรรมอื่นๆ มีเด็กและเยาวชนไปร่วมงานมากมาย…..XXข้ามมาที่ จังหวัดลำพูน  ขยัน วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2557 วันเดียวกัน ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ต. อุโมงค์ อำเภอเมือง จีงหวัดลำพูน ในงานมีการบรรยายเรื่อง บทบาทของเยาวชนกับการเมืองไทยและการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน…..XX  ด้าน จรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดอบรมเข้มข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…..XX ในวันเวลาราชการ ..สมบัติ นุสุริยา ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด อบต.แช่ช้าง ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สวมบทชาวสวนปลูกพืชผัก ผลไม้  บนพื้นที่ลาดเชิงเขาเขต อำเภอแม่ออน มีบังกะโลไม้ปีกเป็นที่พักผ่อน หลบแดดฝน มีความสุขตามอัตภาพ…..XX ปลายทางชีวิต ..ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม   นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ไปร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผ่องศรี ตาสนธิ ภรรยา จุ่ม ตาสนธิ ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนฯช่วยเหลือ …..XXเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรม  อุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ งัดไม้เด็ดเตรียมส่งข้าราชการสายตาสั้น แต่หลังยาว เช้าชามเย็นชาม ไม่สมกับเงินเดือนที่มาจากการเสียภาษีของประชาชน   ไปดูงานตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นการขันเกลียวให้กระชับ หากรายใดสนิมเขรอะขันเกลียวไม่ไหวก็ตัวใครตัวมันละทีนี้.