หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง ฅนท้องถิ่น” 1 ตุลาคม 2557

Author by 1/10/14No Comments »

thainews180          คมในฝักเข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****สุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผวจ.เชียงใหม่      มอบหมายให้ ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดระเบียบสังคมครั้งใหญ่ แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องป้ายโฆษณา ทางเท้า สถานบันเทิง และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สนองนโยบายคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ****คมในฝักขอเสริมต่อกันลืมอยากใหนายกไก่ประสานตำรวจกวาดล้าง แก๊งกะเทย ภัยสังคมที่ยึดเสาไฟฟ้าริมถนนคชสาร และลอยเคราะห์ ล่าเหยื่อนักท่องเที่ยวในเวลากลางคืน อาจเป็นบ่อเกิดแห่งคดีอาชญากรรมได้ทุกเวลา ทั้งฉกชิงวิ่งราว หรือมอมยารูดทรัพย์ ดังที่เคยตก เป็นข่าวมาแล้ว****คุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเป็นสิ่งสำคัญ เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จัดสรรงบประมาณร่วมกับภาคเอกชนปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ อินทร บัวเลิศ ผู้พิการบ้านสันอุ้มที่มีฐานะยากจน ได้อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข โดยมี (ปลัดสี่ ย.) ยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลฯ ขานรับนโยบาย มีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว ****เช่นเดียวกับ สุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่สนใจ โดยสนับสนุนให้เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ หารายได้เสริมเพิ่มพูนความสุขในครอบครัว****ขยับไปที่เมืองจามเทวี วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ฝากเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต 17 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ อาคารรวมใจ ตำรวจภูธร จ.ลำพูน แจ้งรายชื่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 ต.ค. ****ที่เมืองงาช้างดำ สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดกาดก๋ำแปง เมืองเก่าน่าน เป็นประจำทุก ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเย็น มีการแสดงของศิลปินชาวน่าน ศิลปินพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งอาหารให้ชิมมากมาย ภายใต้แนวคิด แอ่วน่าน แวะกิ๋นข้าวตอน ที่กาดก๋ำแปงเมืองเก่าน่าน****ด้าน สุชาติ ใจตุ้ย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง สายใต้เชียงใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถานศึกษา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอย่างดี.