หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ไม่มีหมวดหมู่

ซ้อมแผนเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Author by 28/01/16No Comments »

กสทช2 (1)  เมื่อันที่ 22 ม.ค.2559 ที่โรงแรมดุสิตไอสแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชสกุล รอง ผวจ.เชียงราย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประชุมซักซ้อมแผนภัยพิบัติ กรณีโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจและซ้อมแผนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ทำให้คลื่นเครือข่ายโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เนื่องจากความหนาแน่นของการใช้คลื่นเครือข่ายขณะเกิดเหตุ หรือเกิดเสาสัญญาณเครือข่ายล้ม ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมต้องสามารถกู้เครือข่ายให้ใช้ได้โดยเร่งด่วน หรือมีการกำหนดเครือข่ายพิเศษให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับให้ความช่วยเหลือประชาชนสามารถใช้การได้ตลอดเวลา มีบริษัทกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ เอไอเอส, ดีแทค, ทรูมูฟ, โทเทิล แอสเซ็ส, กสท., ทีโอที และแจ๊ส โมบาย ร่วมประชุม หลังการประชุมทำความเข้า ได้ลงพื้นที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว สถานที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.3 แม็กนิจูด เมื่อ 5 พ.ค.57 เพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและซ้อมแผน

นายก่อกิจ กล่าวว่า กสทช. มีการซ้อมแผนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เป็นการบูรณาการ จึงเชิญบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่มาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น มีการใช้สัญญาณโทรศัพท์หนาแน่นมากจนไม่มีช่องสัญญาณ หรือเสาสัญญาณเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลสำคัญ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ต้องสามารถใช้การได้ เป็นระบบ Network Priority มีการประสานงานอย่างรวดเร็วระหว่างบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ CAT และ TOT นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบส่งข้อความ SMS ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในช่วงสัญญาณหนาแน่น รวมไปถึงการใช้วิทยุสื่อสาร และการใช้ระบบ Call Center ของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการแจ้งเหตุได้ 24 ชม.