หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

ตั้งชมรมน้ำพุร้อนไทยภาคเหนือ ให้ “ฤติมา” เป็นประธาน

Author by 13/10/15No Comments »

2   แหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนภาคเหนือรวมตัวก่อตั้งชมรมน้ำพุร้อนไทยภาคเหนือ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานชมรมฯ มีน้ำพุร้อนฝาง น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน และภูโคลน เป็นรองประธานชมรมฯ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 ต.ค.58 ที่ห้องประชุมกิจกรรมของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่ นางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง โครงการพระราชดำริฯ กล่าวว่าขณะนี้ทางชมรมน้ำพุร้อนไทยภาคเหนือ ได้จัดให้มีการก่อตั้งชมรมน้ำพุร้อนไทยภาคเหนือ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558  โดย นางฤติมา เป็นประธานชมรมฯ โดยผู้บริหารน้ำพุร้อนฝาง น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน และภูโคลน เป็นรองประธานชมรมฯ การก่อตั้งชมรมฯในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้มีมาตรฐานในการให้บริการ,พัฒนา และขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยว สายน้ำพุร้อนจังหวัดต่างๆในภาคเหนือสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ

นางฤติมา กล่าวว่า การก่อตั้งชมรมน้ำพุร้อนไทยภาคเหนือในครั้งนี้ มีคณะ กรรมการของชมรมฯและตัวแทนน้ำพุร้อนแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือจำนวนกว่า 16 แห่ง ร่วมกันก่อตั้งชมรมฯ เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนน้ำพุร้อนภาคเหนือให้เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน การผลักดันในเรื่องของงบ ประมาณในการพัฒนาน้ำพุร้อนภาคเหนือ เพื่อเสนอแผนพัฒนาต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ  รวมทั้งเป็นการรวมตัวเพื่อผลักดันในเรื่องของบุคลากร ภาษา และการบริการ การพัฒนาพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ คาดว่าการก่อตั้งชมรมฯ จะเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปในอนาคต จะส่งผลให้กิจกรรมของน้ำพุร้อน หรือแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือในช่วงฤดูไฮซีชั่นและฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนในเร็วๆนี้.