หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศขออภัย

Author by 16/12/13No Comments »

 

 

ตามที่ นสพ.ไทยนิวส์  นสพ.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้นำเสนอข่าวทางหน้า นสพ.ไทยนิวส์ และ เว็ปไซค์ข่าวของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวหา  คุณปิยะชาติ อำนวยเวช  ว่ากระทำผิดกฎหมายโดยขนไม้เถื่อน  และถูกเจ้าหน้าที่จับกุม  ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏทั้งหมดนั้น  ไม่เป็นความจริงตามที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว  ความจริงคือ คุณปิยะชาติ อำนวยเวช  ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
            นสพ.ไทยนิวส์และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอประกาศขออภัยในความผิดพลาดการนำเสนอข่าวดังกล่าว  และขอขอบคุณที่  คุณปิยะชาติ อำนวยเวช  ได้ให้อภัยไม่ถือโทษเรา.

                                         นสพ.ไทยนิวส์

                                         สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

                                         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน.