หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ 16 จังหวัด

Author by 10/01/15No Comments »

          thainews180เมื่อวันที่ 9 ..58 เวลา 13.30 . ศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร .บ้านหลวง .จอมทอง .เชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนา .เชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ 16 จังหวัด ประจำปี 2557 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ (เฉพาะพระครูสัญญาบัตร) จำนวน 444 รูป

พิธีเริ่มเวลา 08.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ลงทะเบียนเข้ารับบัตรจากเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรฉันภัตตาหารเพล,เวลา 11.40 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตรพัดยศเข้านั่งตามลำดับเลขที่ เวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายผ้าไตรแด่พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่เสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายคำแนะนำในการเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ

เวลา13.30 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    จากนั้นนั่งอาสนะ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบอาราธนาพระเถระ พร้อมกับเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายสักการะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงานจบแล้ว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ  ถวายอดิเรกจบแล้วประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และให้โอวาทจบแล้ว พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศรูปแรกเข้าถวายสักการะเป็นเสร็จพิธี.