หน้าหลัก » ข่าวสตรี, ข่าวสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

ยามยากช่วยเหลือกัน ชนะโควิด-19 ป้าแดงนำทีม

หมู่บ้านสันป่าเลียง ม.4 โฮมอินทาวน์ แจกข้าวสารอย่างดี กระชายขาว แนะนำต่อสู้โควิด -19 มอบน้ำใจห่วงใย คนบ้านเฮา สู้กันต่อไปสู้แล้วไม่ตาย ปลอดภัยโควิดอย่างแน่นอน ด้วยความปารถนาดีสู่อ้อมใจพ่อแม่พี่น้องในตำบลหนองหอย ทีมงานอาสาสมัคร อสม.ตำบล และป้าแดง คุณจันทร์ฉาย ใจสันต์ กรรมการผู้จัดการ โครงการบ้านพร้อมอยู่ ใจแก้วเอราวัณ เชียงใหม่