หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

ย้ายไปสระบุรี วิเชียรยอมรับใจหาย เชื่อสุริยะผู้ว่าคนใหม่ มือดี

Author by 30/05/14No Comments »

วิเชียร พุฒิวิญญู         วิเชียรยอมรับใจหายถูกย้ายไปสระบุรี ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่และทุกส่วนที่ร่วมทำงานตลอด 8 เดือน พร้อมขออภัยหากทำให้ไม่สบายใจ ยืนยันตั้งใจเพื่อพัฒนาบ้านเมืองตอบแทนคุณแผ่นดิน เชื่อพ่อเมืองใหม่จากตากสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์มือดีเก่ง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวกับสื่อมวลชนระหว่างปฏิบัติภารกิจอำนวยการร่วมกับทางทหารและ ธ.ก.ส.มอบเงินโครงการรับจำนำข้าว ธ.ก.ส.สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาการ ผจว.ที่จังหวัดสระบุรีว่า ส่วนตัวไม่ได้มีอะไร ก็พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพราะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ ตนเคยเรียนแล้วว่า มุ่งมั่นทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพราะเป็นข้าราชการเป็นข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวิเชียรกล่าวว่า ในส่วนของงานที่ต้องทำต่อเนื่องในเชียงใหม่นั้น ก็มีหลายด้านเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่และต้องวางแผนรองรับหลายอย่างเช่น กรณี AEC แต่ก็เชื่อมั่นว่า นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่จะมาทำหน้าที่ผู้ว่าฯ เชียงใหม่แทน ก็เป็นคนเก่ง ซึ่งเก่งกว่าตนอีก เชื่อว่าจะนำพาและขับเคลื่อนเชียงใหม่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ยังไม่มีโอกาสคุยกัน ถ้าจะมีก็เรื่องของความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งผลผลิตลิ้นจี่และลำไย

นายวิเชียร กล่าวว่า กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคน ตลอด 8 เดือนได้รับความกรุณาจากประชาชนทุกภาคส่วนและข้าราชการที่ร่วมมือในการทำงานอย่างดีเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ไม่สบายใจก็กราบขออภัย โดยส่วนตัวไม่ได้คิดที่จะสร้างความเดือดร้อนอะไร แต่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของเชียงใหม่ เพราะเรามีเวลาไม่มากนักที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ยอมรับว่า ตอนที่ทราบข่าวก็วูบนะ และใจหายเหมือนกัน แต่พร้อมทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ทำงานได้

สำหรับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2497 จบปริญญาตรี    รัฐศาสตร์บัณฑิตทางการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สมรสกับนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ มีบุตรสาว 2 คน คือ น.ส.เจน ประสาทบัณฑิตย์ และ น.ส.จูฬ ประสาทบัณฑิตย์.