หน้าหลัก » คอลัมภ์ท้องถิ่นของเรา, ไม่มีหมวดหมู่

สร้างความปรองดอง

Author by 20/06/14No Comments »

ท้องถิ่นของเรา          สนองนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ สลายแนวคิดที่แตกต่าง

ประการสำคัญป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชน ที่จะนำไปสู่ความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างที่เป็นมาในอดีต

นอกจากนี้ประชาชนต้องมีระเบียบวินัย ร่วมกันนำประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และทุจริตคอรัปชั่นโดยสิ้นเชิง

อังคารที่ผ่านมา ผวจ.เชียงใหม่ เดินสายไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมอบนโยบาย คสช.ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้ง อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี และ อ.ดอยสะเก็ด

สำหรับ อ.ดอยสะเก็ด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ผวจ.กันอย่างคึกคัก

งานสำคัญครั้งนี้ชาว อปท.แถวหน้าไม่มีขาดหาย ทั้ง นายนันท์ เครือนพรัตน์ ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นฯ และนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และ ดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ เป็นต้น

ผวจ.เชียงใหม่ เน้นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพราะปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของ จ.เชียงใหม่ได้ลดลงเกือบ 10% ดังนั้นจึงต้องปลูกป่าทดแทนให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้กำชับ ให้แต่ละตำบลแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของ จ.เชียงใหม่

เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ให้กลับมาเยือนถิ่นในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีเจตนาแน่วแน่ ให้สังคมไทยมีความสุข ดังนั้นทุกคนทุกฝ่าย ต้องรวมพลังจับมือกันขับเคลื่อนนโยบาย คสช.ไปสู่จุดหมายปลายทางและให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว.

คมในฝัก