หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ, ไม่มีหมวดหมู่

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลง(MOU)การร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจ ถั่วเหลืองแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุริยะ  คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจ ถั่วเหลืองแบบครบวงจรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (ถั่วเหลือง) ระหว่าง สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจาก  ถั่วเหลืองไทย

โดยนายกำธร พัฒนแก้ว ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ ฝ่ายหนึ่งกับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด โดย นายนิคม  เรือนทราย ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมโครงการฯ ประจำปี 2563/2564 โดยมีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ  คำปวง และ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แตง นายอุดม เต็มกู้ ลงนามเพื่อเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ โดยการร่วมโครงการฯดังกล่าวนั้น สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จะรวบรวมและส่งมอบผลผลิตถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดขนาดของเมล็ดถั่วเหลืองต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4.8 มล. (เบอร์ 1,2) ให้แก่สมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย จะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองเกรดแปรรูปอาหาร เบอร์ 1 (A+) ในราคาไม่ต่ำกว่า 24.75 บาท/กก. และเบอร์ 2 ราคาไม่ต่ำกว่า 21.75 บาท/กก. ณ หน้าโรงงาน นอกจากนี้สมาคมฯจะเพิ่มค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพให้สหกรณ์เพิ่ม อีก 1 บาท /กก. นอกเหนือจากราคารับซื้อ

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถจำหน่ายถั่วเหลืองที่มีคุณภาพในราคาสูงและสร้างรายได้ให้สมาชิกและเกษตรกร ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะกับสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ที่สมาชิกที่ได้รับการสรับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย ได้แก่ เมล่อนอินทรีย์ พร้อมกันนี้สหกรณ์จังหวัดได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมงาน และอวยพรให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกสืบไป